Global interest for Peak Oil / Globalt intresse för Peak Oil

Posted on November 28, 2008

3


Despite the lower price of oil, interest for Peak Oil is higher than ever. During the month of November requests for presentations on Peak Oil have broken all records. From China in the east to Argentina in the west with stopovers in Austria, Denmark and Sweden I have given a total of 9 presentations in one month. Who are it then showing this interest?
If we begin in the east then it was IATA, the International Aviation Transport Association that wanted a run down on Peak Oil and its meaning for the future of global aviation. In the west it was ASPO Argentina that wanted to push Peak Oil onto the domestic agenda. I also gave a presentation for the Argentina Council for International Relations, a forum where international relations are discussed. In Austria it was the nation’s bioenergy association that, at its annual conference, wanted to make the connection between reduced crude oil production and the future need for biofuel. In Copenhagen the topic was future requirements for public communications and Peak Oil. In Sweden, first it was Lindköping University that wanted to include Peak Oil in one of it courses and then my own university where we discussed future oil production in Iraq. Then representatives of the Swedish Armed Forces began to show an interest in the significance of Peak Oil for our future defence, in particular the future cost of aviation fuel. Within the Armed Forces they want to introduce a single fuel type for all vehicles. Lastly the truck manufacturer Scania is obviously interested in the significance of Peak Oil for future vehicle production.

To summarise one can say that there are few sectors that are not interested in Peak Oil. When I summarised the past month’s activities at yesterday’s presentation in Copenhagen I pointed out that, of course, I would not devote all my time to Peak Oil if I was not convinced that our analyses are correct and that Peak Oil will be a decisive factor in the fate of all of us.

(Swedish)

Trots det lägre priset på olja är intresset för Peak Oil på topp. Under november månad har intresset för föredrag om Peak Oil slagit alla tänkbara rekord. Från Kina i öster till Argentina i väst med stopp i Österrike, Danmark och Sverige blir det totalt 9 föredrag under en månad. Vilka är det då som är intresserade?

Om vi börjar i öst så var det IATA, International Aviation Transport Association, som ville ha en genomgång av Peak Oil och dess betydelse för den framtida globala flygtrafiken. I väst var det ASPO Argentina som ville föra upp Peak Oil på den inhemska agendan, men även ett föredrag för vid Argentina Council for International Relations, en mötesplats där internationella relationer diskuteras. I Österrike var det landets bioenergiförening som på sin årliga konferens vill koppla samman framtida behov av bioenergi och minskad oljeproduktion. I Köpenhamn gällde det framtida behov av allmänna kommunikationer och Peak Oil. I Sverige var det först Lindköpings universitet som ville inkludera Peak Oil i en av deras kurser och sedan vår egen aktivitet där vi diskuterade framtida oljeproduktion i Irak. Sedan var det representanter för försvaret som börjat visa intresse för Peak Oil och vårt framtida försvar, och då framförallt vad det gäller framtida kostnader för flygbränsle. Inom försvaret strävar man mot att använda samma typ av bränsle för samtliga fordon. Slutligen har vi lastbilsföretaget Scania, som självfallet måste intressera sig för Peak Oil och framtida produktion.

Summerar man intressesfären för Peak Oil är det få sektorer som saknas, och då månadens aktiviteter summerades vid gårdagens föredrag i Köpenhamn så poängterade jag att jag självfallet inte skulle ägna all min tid åt Peak Oil om jag inte var övertygad om att vi har rätt och att Peak Oil kommer att bli en ödesfråga för oss alla.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt