Cars are also needed in the future / Bilen behövs även i framtiden

Posted on December 1, 2008

8


Does the automobile industry have a future? This question is being asked in the USA, in Japan, in Europe and in Sweden. The answer is, of course, yes. The future looks a little different for personal transportation compared to commercial transportation. In Sweden this matters for the future of Saab and Volvo. For us Swedes, these companies are part of our national culture in the same way that Ford and GM are part of the American lifestyle.

Approximately 7% of personal transport in Sweden is by train. When experts in public transport, (such as those at the meeting I recently attended in Copenhagen) discuss the future they talk about a doubling of train traffic. This requires large investments. If we assume that the increase will cause a decrease in car travel by 7% this means that car travel will still constitute 75% of personal transport. In the USA where 88 percent of personal transport is currently by car, this means that they will still need cars in the future.

The conclusion is that we need cars in the future, that we need companies that produce cars and that there is a future for the Swedish car industry. At the same time it is clear that Swedish cars need to sober up and become less fuel-thirsty. In Sweden we are well on our way to abandoning oil for heating purposes but, despite this, oil is a larger part of the Swedish economy than, for example, in France, Germany or the United Kingdom. It cannot be denied that fuel-thirsty cars from Saab and Volvo with Swedish owners are responsible for a large part of this oil use.

The question is now whether the Swedish government will take an active role in the reconstruction that faces the automobile industry since it will cost money. If Swedish industry cannot cope with this without government help then I think that the government must contribute to shaping the future’s blue/gold* energy-smart car.

[*Blue and gold are the colours of the Swedish national flag. ML]

(Swedish)

Har bilindustrin en framtid? Frågan ställs i USA, i Japan, i Europa och i Sverige. Svaret blir självfallet JA. Vad det gäller framtiden ser den lite annorlunda ut för persontrafik respektive kommersiell trafik. I Sverige gäller det framtiden för Saab och Volvo och för oss svenskar tillhör Saab och Volvo det svenska folkhemmet på samma sätt som Ford och GM tillhör den amerikanska livsstilen.

Ungefär 7 procent av persontransporterna i Sverige görs med tåg. Då experter på kollektivtrafik, likt det möte som jag nyligen var på i Köpenhamn, diskuterar framtiden så diskuterar man en fördubbling av tågtrafiken, en fördubbling som kräver stora investeringar. Om vi utgår från att ökningen medför att vi minskar bilåkandet med 7 procent betyder det att vi fortfarande förflyttar oss med bil till 75 procent. Vad det gäller USA där man idag gör 88 procent av persontransporterna med bil, så kommer man även i framtiden att behöva bilen.

Slutsatsen är att vi behöver bilen i framtiden, att vi behöver företag som producerar bilar och att det finns en framtid för en svensk bilindustri. Samtidigt är det helt klart att de svenska bilarna måste nyktra till och bli mindre törstiga. Trots att vi i Sverige är på väg att helt överge olja för uppvärmning har oljan större del i den svenska ekonomin jämfört med t.ex. Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Att bensintörstiga bilar från Saab och Volvo med svenska ägare är en del av detta kan inte förnekas.

Frågan är nu om den svenska staten skall ta en aktiv del i den rekonstruktion som den svenska bilindustrin står inför, det kommer att kosta pengar. Om svenskt näringsliv inte klarar det utan regeringens hjälp så tycker jag att regeringen skall vara med att skapa framtidens blågula energismarta bil.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt