Mercedes – Chrysler and Peak Oil

Posted on December 5, 2008

2


This week has been all about the automobile industry so why not conclude with some events from 2005 and 2006? It began when I received a telephone call from Stuttgart and one of the heads in Mercedes’ research department. He was interested in Peak Oil and the research work we did at Uppsala University. We discussed this for a while and I was then asked whether I would consider doing a special study for Mercedes.

At that time Mercedes was controlled by Chrysler and I understood that approval was required from their leadership since Peak Oil was controversial. Some weeks later he called me back and told me that the time was not right for a study.

One year later in September 2006 Colin Campbell, Jean Laherrere, Rodger Bentley and yours truly were invited to Brussels to discuss ”Hydrocarbon and Energy Futures”. At that moment I received a new call from Mercedes. Now the proposal for the special study was specified in detail. It was revealed that Chrysler’s advisor on energy with respect to oil and fuel for cars was CERA, (Cambridge Energy Research Associates), in the USA, a company led by Daniel Yergin. The suggestion was that CERA and we would make our analyses using the exact same database and we would then meet to discuss and explain our results, i.e. why we see a peak in oil production in contrast to CERA. Naturally, I could not say no to such an interesting suggestion – it felt very exciting! In the end, however, CERA backed out.

Through other channels I later had confirmed that it was Chrysler’s leadership in the USA that also said no – they wanted absolutely nothing to do with Peak Oil. I can also note that Mercedes has now parted ways with Chrysler.

Today as the leadership of Chrysler stands before Congress with cap in hand one can state that they should not have relied on CERA’s rosy description of future oil production and maybe Congress should have listened more to me than CERA when we were both called to witness in December 2005. You can read my testimony here. (More on my interview by Congress)

(Picture from the interview by Congress)

Kjell Aleklett, Professor, Uppsala University, Sweden, Dr. Robert L. Hirsch, Senior Energy Program Advisor, SAIC, Alexandria, Va, and
Robert Esser, Senior Consultant and Director, Cambridge Energy Research Associates, Huntington, N.Y.

(Swedish)

Veckan har gått i bilindustrins tecken så varför inte avsluta med några händelser från 2005 och 2006. Det började med att jag fick ett telefonsamtal från Stuttgart och en av cheferna på Mercedes forskningsavdelning. Han var intresserad av Peak Oil och det forskningsarbete som vi gjorde vid Uppsala universitet. Vi diskuterade en stund och jag fick frågan om vi kunde tänka oss att göra en specialstudie för Mercedes.

Det var på den tiden då Mercedes styrdes av Chrysler och jag förstod att det krävdes godkännande från ledningen eftersom Peak Oil var kontroversiellt. Några veckor senare kom han tillbaka och meddelade att det inte var läge för en studie.

Ett år senare i september 2006, då bland andra Colin Campbell, Jean Laherrere, Rodger Bentley, och undertecknad var inbjudna till Bryssel för att diskutera ”Hydrocarbon and Energy Futures”, fick jag ett nytt samtal från Mercedes. Nu var förslaget om uppdrag specificerat i detalj. Det framkom att Chryslers energirådgivare vad det gällde oljan och drivmedel för bilar var CERA, Cambridge Energy Research Associates, i USA, ett företag som leds av Daniel Yergin. Förslaget var att CERA och vi skulle göra var sin analys utifrån exakt samma databas och sedan skulle vi sammanstråla och diskutera och förklara våra resultat, dvs varför vi ser ett maximum i oljeproduktionen till skillnad mot CERA. Ett sådant intressant förslag kunde jag naturligtvis inte säga nej till, det kändes väldigt spännande. I slutändan visade set sig att CERA backade ut.

Genom andra kanaler har jag senare fått bekräftat att det var Chryslers ledning i USA som också sa nej, man ville absolut inte ha något att göra med Peak Oil. Kan också nämna att Marceders har lämnat Chryslers.

I dag då ledningen för Chrysler står med mössan i handen inför Kongressen kan man konstatera att man skulle inte ha litat till CERA:s skönmålning vad det gäller framtida oljeproduktion, och vad det gäller Kongressen skulle man kanske har lyssnat mer till mig än CERA då vi båda var kallade till utfrågning i december 2005. Här kan ni läsa mitt vittnesmål. (Mer om utfrågningen i Kongressen)

(Bild från förhöret)

Kjell Aleklett, Professor, Uppsala University, Sweden, Dr. Robert L. Hirsch, Senior Energy Program Advisor, SAIC, Alexandria, Va, and
Robert Esser, Senior Consultant and Director, Cambridge Energy Research Associates, Huntington, N.Y.

Posted in: Dagsaktuellt