The beginning of the end of the gas conflict in Ukraine / Början till slutet på gaskonflikten i Ukraina

Posted on January 9, 2009

0


From the beginning it was declared that the gas conflict was a business dispute between gas companies. However, in the end the solution seems to be a political one where the prime ministers of Russia and Germany, Putin and Angela Merkel, played first violins. Now inspectors will be put in place to observe that Ukraine does not steal any gas.

Ukraine says that they need part of the Russian gas to transport it through Ukraine and it is completely correct that it takes energy to transport gas. Russia asserts that they are losing ~15% of the gas during transport through Ukraine and, if this figure is correct, then their assertion that Ukraine is stealing gas is also correct. If one studies all of the massive gas pipeline network in Russia (see the previous blog) then that part of the gas that goes to keep the network functioning is under 10%. That the Ukrainian part of the network should require 15% of the gas to maintain activity is unrealistic.

The assertion from Ukraine that they have their own gas production is also correct, but that production reached its maximum during the 1970s and has now declined by two thirds. Today Ukraine only produces ~30% of the gas it requires.

Gas production in Ukraine has passed Peak Gas and the production has declined. It will require enormous investments in Russia to counter the decline of Russian production. The question that the EU should ask is, “How many years will it be before a cold winter month outdoors in the EU will also mean a cold month indoors.

(Swedish)

Från början deklarerades att gaskonflikten var en affärskonflikt mellan gasbolag. Lösningen verkar till slut bli en politisk lösning där premiärministrarna i Ryssland och Tyskland, Putin och Angela Merkel, spelade förstafioler. Nu skall inspektörer komma på plats för att bevaka så att Ukraina inte stjäl någon gas.

Ukraina hävdar att man behöver en del av den Ryska gasen för att transportera gasen genom Ukraina och det är helt rätt att det kostar energi för att transportera gas. Ryssland påstår att man förlorar ca 15% under transporten genom Ukraina och om den siffran är riktig så är påståendet att Ukraina stjäl gas också riktog. Om man studerar hela det ofantliga gasnätet i Ryssland (se den förra bloggen) och den del av gasproduktionen som går åt att hålla igång nätverket så är det under 10%. Att det skulle krävas 15% för delen genom Ukraina är orealistiskt.

Påståendet från Ukraina att man har egen produktion stämmer också, men den produktionen hade sitt maximum under 1970-talet och nu har man tappat två tredjedelar av den produktionen. Idag är Ukraina självförsörjande till ca 30%.

Gasproduktionen i Ukraina har nått Peak Gas och produktionen har minskat. Det krävs enorma investeringar i Ryssland för att förhindra den Ryska produktionen att minskar. Frågan EU bör ställa sig är; Hur många år kommer det att gå innan en kall vintermånad utomhus i EU också kommer att bli en kall månad inomhus?

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt