A new article on the world’s giant oil fields / Ny artikel om världens gigantfält

Posted on January 12, 2009

4


For a researcher it is a little like Christmas when their scientific article is accepted for publication. Last Friday we had such a moment. An email from the journal Natural Resources Research informed us that our article, “The evolution of giant oil field production behaviour” had been accepted for publication. In the article we have studied how “depletion” influences the production from an oil field. During a period of five years we have collected the supporting data. We got the idea to analyse this data in the manner described in the article in the autumn of 2007. One year later the work was ready.

When a scientific journal receives an article for assessment they normally choose two independent reviewers whose identity is not known by the authors. The reviewers express their views on the work, write a report with various suggestions for changes and they usually also suggest whether or not the article should be accepted for publication. This process usually takes a month or more. At the end of it one hopes that everything will be ready for publication.

What we show in the article is that “depletion” (i.e. the yearly production from an oilfield) cannot exceed a certain percentage of the reserve that exists in the oil field at the beginning of the year. If the field is on a production plateau one can force production higher to a certain degree, but then it crashes.

If you are interested in reading the whole article you can download it from our homepage.
(Download the article)

If you apply our research results to future production this means that we can now determine future maximal production. It is also possible to determine certain limits in terms of the size of a field. We can now say with certainty that the world’s largest oilfield, Ghawar, originally had more than 100 billion barrels of oil. There has previously been speculation that it was significantly less. We can also say that the longer one pushes the field to stay at a constant production level then the faster production will decline when decline begins. There are many other interesting questions that we can now study and this work has begun.

(Swedish)

En forskares julafton är att få en vetenskaplig artikel godkänd, i fredags hade vi en sådan stund. Ett mail från tidskriften Natural Resources Research meddelade att vår artikel “The evolution of giant oil field production behaviour” hade accepteras för publicering. I artikeln har vi studerat hur ”depletion” påverkar produktionen från ett oljefält. Under fem år har vi samlat in underliggande data och idén att analysera våra datamängder på det sätt som beskrivs i artikeln fick vi hösten 2007 och ett år senare var arbetet klart.

Då en vetenskaplig tidskrift får en artikel för bedömning väljer man normalt ut två oberoende granskare, som är anonyma för författarna. Granskarna får framföra sina synpunkter om arbetet, en rapport skrivs med olika förslag till förändringar och man brukar också föreslå om artikeln skall godkännas för publicering. Denna process brukar ta någon månad eller mer och till slut hoppas man att allt skall vara klart för publicering.

Vad vi visar i artikeln är att ”depletion”, dvs den årliga produktionen från ett oljefält inte kan överstiga ett visst procenttal av den reserv som finns i fältet i början av året. Om fältet har en platåproduktion kan man pressa produktionen till en viss nivå, men sedan rasar den. Ni som är intresserade att läsa hela artikeln kan ladda ner den från vår hemsida. (Ladda ner artikeln)

Om man nu applicerar våra forskningsresultat på framtida produktion så betyder det att vi nu kan bestämma framtida maximala produktioner. Vi har också möjligheter att bestämma vissa gränser vad det gäller ett fälts storlek. Vi kan nu med säkerhet säga att världens störta oljefält Ghawar från början hade mer än 100 miljarder fat olja. Man har tidigare spekulerat om att det skulle vara betydligt mindre. Samtidigt kan vi säga att ju längre man pressar fältet för att ligga kvar på konstant nivå dess snabbare kommer produktionen att minska då den väl börjar minska. Det finns nu många andra intressanta frågor som vi kan undersöka och arbetet har påbörjats.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt