Holiday trips in the future / Framtidens semesterresor

Posted on January 25, 2009

2


An article about that the charter companies now see that the number of bookings is decreasing, and it is primarily the long trips from Sweden to Thailand that are decreasing. One charter company is even cancelling all their trips to Thailand. All this gives me a reason to discuss the graduation project of my student Emma, ”Aviation Fuels and Peak Oil”. I just did an advanced search on Google of the exact title. After the thesis having been on our website for a month, the search gave 238 hits, fantastic. Some people who have contacted us directly for copies are Boeing, IATA and the World Bank. What has created this global interest?

Let us first note that aviation fuel is one of many distillation fractions from crude oil, and a fairly small proportion, 6.3 %. Some refineries don’t separate this fraction but mix it in their diesel production. The aviation industry are expecting increased flying, both for passengers and air freight. They have great ambitions to make the traffic more efficient and to improve fuel economy, but the total consumption of aviation fuel is still expected to increase. Emma shows that Peak Oil entails definite problems for the aviation industry; but even the unreaslaitic prognosis from the International Energy Agency shows that there will be problems. The question is if the era of long-haul holiday flights is over?

If you are interested you can download the report and read the summary or the whole report. (Download.)

(Swedish)

En artikel om att charterbolagen nu ser att antalet bokningar minskar och framförallt är det de långa resorna från Sverige till Thailand som minskar. Ett av bolagen ställer till och med in alla resor till Thailand. Allt detta ger mig anledning att diskutera min student Emmas examensarbete ”Aviation Fuels and Peak Oil”. Jag gjorde just en avancerad sökning på Google på den exakta titeln. Efter att ha legat på vår hemsida under en månad gav sökningen 238 träffar, fantastiskt roligt. Några som direkt har vänt sig till oss för att få en kopia är Boeing, IATA och Världsbanken. Vad är det som har skapat detta globala intresse?

Låt oss först notera att flygbränsle är en av flera fraktionen från råolja och dessutom en ganska liten del, 6.3 procent. Några raffinaderier bryr sig inte om att ta ut fraktionen utan blandar in den i sin diesel produktion. Flygindustrin räknar med ett ökat flygande både vad det gäller passagerare antal och flygfrakt. Man har stora ambitioner att effektivisera trafiken och bränsleåtgång i nya flygmaskiner, men trots det förväntar man sig en ökad bränsleåtgång. Emma visar att Peak Oil medför definitiva problem för flygindustrin, men även den orealistiska prognosen från International Energy Agency visar att det finns problem. Frågan är om de långa semesterresornas tid är förbi?

Ni som är intresserade kan ladda ner rapporten och läsa sammanfattningen eller hela rapporten. Det finns också en sammanfattning på svenska. (Ladda ner)

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt