Prime Minister Brown’s forked tongue / Premiärminister Browns kluvna tunga

Posted on March 5, 2009

3


I have now landed in Aberdeen for this evening’s big event. At Arlanda [Stockholm’s international airport] I picked up a copy of the International Herald Tribune. The UK’s prime minister Gordon Brown is visiting the USA and he reports that he does not feel as welcome as he did when President Bush was in office. The difference could be that the USA is no longer as desperate to find partners for the war in Iraq. Before both houses of Congress he made the following pronouncement:

”While today people are anxious and feel insecure, over the next two decades our world economy will double in size. Twice as many opportunities for business, twice as much prosperity, and the biggest expansion of middle class incomes and jobs the world has ever seen.”

Historically, economic growth has never occurred without an increase in energy use. In terms of oil, two decades of economic growth at ~3% per year have been accompanied by increased oil consumption of approximately 1.5% per year. China’s growth has required a greater amount of oil. If the coming 20 years show the same strong connection this means that today’s 84 million barrels per day of consumption will increase by 42 mb/d to 126 mb/d. The International Energy Agency (IEA) predicts production/consumption of 106 mb/d in 2030 and our analysis finds only 75 mb/d at the same timepoint. Oil cannot be the fuel for the growth that P.M. Brown promises.

At the same time, P.M. Brown seeks cooperation in efforts to do something about global warming. The EU is looking to reduce fossil fuel use by 20% by 2020 followed by continued reductions. That these intentions should exclude oil is impossible from our viewpoint. According to the game-plan that has been in operation, the EU’s environmental targets mean reduced oil consumption and reduced economic growth.

That increased energy use would not be required for global economic growth is impossible. It is time to make massive investments in the energy systems of the future.

(Swedish)
Har nu anlänt till Aberdeen för kvällens stora tillställning. På Arlanda plockade jag upp ett exemplar av International Herald Tribune. Storbritanniens premiärminister Gordon Brown är på besök i USA och han berättar att han inte känner sig lika välkommen nu som under President Bushs tid. Skillnaden kan vara att USA inte är lika angelägna att hitta partners för kriget i Irak. Inför en samlad Kongress gjorde han följande uttalande:

”While today people are anxious and feel insecure, over the next two decades our world economy will double in size. Twice as many opportunities for business, twice as much prosperity, and the biggest expansion of middle class incomes and jobs the world has ever seen.”

Historiskt har det aldrig skett en ekonomisk tillväxt utan en ökning av energianvändning. Vad det gäller olja har två årtiondens ekonomiska tillväxt med ca 3% om året medfört ökad oljekonsumtion med ca 1.5% om året . Vad det gäller Kina krävs det ännu mer olja. Om de kommande 20 åren har samma starka koppling betyder det att dagens 84 miljoner fat om dagen skall öka med 42 mb/d till 126 mb/d. IEA, International Energy Agency säger 106 mb/d år 2030 och den analys som vi gör hamnar på ca 75 mb/d vid sama tidpunkt. Olja kan inte bli bränsle för den tillväxt som P.M. Brown lovar ut.

Samtidigt efterlyser P.M. Brown ett samarbete i ansträngningarna att göra något åt den globala uppvärmningen. Vad det gäller EU är det en minskning av fossila utsläpp med 20% fram till 2020 och sedan fortsatta minskningar. Att dessa tankar skulle utesluta olja är uteslutet så ur tillväxtsynpunkt, enligt den spelplan som gällt, så skulle EU:s miljömål medföra en minskad tillväxt. Att ökad energianvändning inte skulle behövas för global ekonomisk tillväx är uteslutet. Det är dags att göra massiva investeringar i framtiden energisystem.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt