Back to Chalmers [University of Technology] / Åter till Chalmers

Posted on March 18, 2009

0


After four hours travel by train from Uppsala I arrived in Gothenberg in a flood of spring sunshine. I grew up 30km north of Gothenberg in Älvängen. To be more precise, in a little village called Knapetorp two kilometers outside Älvängen, my childhood playground.

The nostalgia increased as I left the Central Station and took tramline 7 to Chalmers where I studied Physics and also obtained my doctorate. Göran Nyman and I struggled together with experiments that eventually resulted in successful theses and I am pleased that we have both become professors. Göran had invited me to give a lecture in the physics department and I had an additional dose of nostalgia when I went in through the doors of the institution. The title of my presentation was “Can Global Fossil Resources Supply a ‘Business as Usual’ Scenario for Future Economic Growth and Climate Change?” In the latest edition of Science there is an article about how much coal actually exists to consume. They highlight the research that we have done together with the Energy Watch Group in Germany, i.e. that we see a “peak” in global coal production.

Radio Sweden’s science editorial unit noticed this and broadcast a segment on it this morning. Good advertising for my presentation!

We have worked on analyzing production from coal reserves for quite a while now and, in my blog ”Peak Coal is comming” I mentioned that we have been awaiting acceptance of a manuscript by the International Journal of Coal Geology. Now our paper ”Historical trends in American coal production and a possible future outlook” (Mikael Höök och Kjell Aleklett) has been accepted for publication. Since the USA is the “Saudia Arabia of Coal” and has 30% of the world’s coal reserves it was very important for us to get this work published. We now wait for our next publication.

The amount of coal that can be produced is absolutely decisive for the world’s future climate and we hope that the IPCC takes notice of our work now that it has been published in peer-reviewed journals.

The main reason that I was at Chalmers was that the association Chalmers Students for Sustainability (CSS), that is part of the World Student Community for Sustainable Development (WSC-SD), had invited me to participate in a symposium on future energy supply. Representatives from industry and academia were invited. When one looks at the curves from the International Energy Agency and other energy bodies one is given the impression that “Business as Usual” is a possible future. These prognoses have the economy as the driving force and the laws of physics are swept under the mat. Our message is that it is time to look at the physical parameters. In many cases the economy can only affect these parameters marginally. The changes that are required in the global energy system are no longer merely an optional alternative to “Business as Usual”. The changes are now essential. We face a paradigm shift.

(Swedish)

Efter fyra timmars resa med tåg från Uppsala kom jag fram till Göteborg i flödande vårsol. Jag är uppvuxen 30 km norr om Göteborg i Älvängen. Om man skall vara mer exakt i en liten by som heter Knapetorp två kilometer utanför Älvängen, min bandoms ”Bullerbyn”. Att åka till staden var att åka till Göteborg.

Att lämna centralstationen och ta spårvang 7 upp till Chalmers blev en påspädning av nostalgin då jag läst fysik där och sedan också tagit min doktorsexamen där. Göran Nyman och jag kämpade tillsammans med experiment som så småningom bar fram till var sin doktorsexamen och det känns bra att vi nu båda är professorer. Göran hade bjudit in mig att hålla föredrag på fysikum och det blev en ny dos nostalgi då jag gick in genom institutionens dörrar.
Titeln på mitt föredrag var:
Can Global Fossil Resources Supply a ”Business as Usual” Scenario for Future Economic Growth and Climate Change?
I senaste numret av Science finns det en artikel om hur mycket kol som det egentligen finns att konsumer. Man uppmärksammar den forskning som vi gör tillsammans med Energy Watch Group i Tyskland, dvs att vi ser en ”Peak” i den globala kolproduktionen.

Sveriges Radios vetenskapsredaktion har uppmärksammat detta och idag på morgonen hade man ett inslag om detta. Bra reklam för mitt föredrag.

Vi har under en längre tid jobbat med produktion från kolreserver och i mitt inlägg ”Peak Coal is comming” nämner jag att vi väntade på ett ja från ”International Journal of Coal Geology” och nu är vår artikel ”Historical trends in American coal production and a possible future outlook” (Mikael Höök och Kjell Aleklett) godkänd för publicering. Då USA är kolets Saudiarabien och har 30% av världens kolreserver var det väldigt viktigt för oss att få detta arbete publicerat. Nu väntar vi på nästa.

Hur mycket kol som kan produceras är helt avgörande för världens framtida klimat och vi hoppas att IPCC nu tar hänsyn till våra arbeten i Peer-reviderade tidskrifter.

Den verkliga anledningen till att jag var på Chalmers var att föreningen Chalmers Students for Sustainability (CSS), som är en del av the World Student Community for Sustainable Development (WSC-SD), bjudit in mig att delta i ett seminarium om den framtida energiförsörjningen. Representanter från industrin och universitetsvärlden var inbjuda. Då man ser på kurvor från International Energy Agency och andra energiorgan visar man att “Business as Usual” är en framtida möjlighet. Dessa prognoser har ekonomin som drivkraft och fysiken sopas under mattan. Vårt budskap är att det är dags att plocka fram de fysikaliska parametrarna och i många fall kan ekonomin inte rå på dessa parametrar mer än marginellt. De förändringar som krävs i det globala energisystemet är inte längre ett alternativ till ”Business as Usual”, förändringarna är nödvändiga. Vi står inför ett paradigmskifte.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt