Oil over $50 per barrel / Oljan över $50 per fat

Posted on March 19, 2009

2


When the oil price crashed last autumn there were certainly many who expected that it would be quite a while before it would once again rise above $50 per barrel – but now we are there. When I looked at Nymex’s homepage a few minutes ago the price for delivery in April was $51.00 followed by prices rising up to $56.31 for delivery in September. It remains to be seen if this continues or if we once again wind up under the magic barrier of $50 per barrel.

When the price passed $50 per barrel the first time I happened to find myself on a study visit at the giant field Bab in Abu Dhabi. To everyone’s surprise the Minister of the interior had given me permission to visit the nation’s oil installations. I received a fantastic welcome from the Field Manager of the Bab field operations, Abdulla M. Al-Malood, and his assistants. I was expecting to see a huge number of oil pumps out on the field but to my disappointment there were no nodding pumps. None were needed since the pressure in the field was so high that the oil just streamed up through the wells and the pipes to the plant where oil, water and gas were separated. In the meeting room they told me about the field’s structure, how they inject water to increase the pressure and so on. One important piece of information was that they cannot increase the pressure too fast otherwise the total production in the longer term would be less. They were also proud of their “zero flaring program”, i.e. that they would process all the gas that was produced with the oil so that it would not need to be simply burned off.

It was then that I learned what “water cut” could mean for future production. The so-called “oil train” can receive a set amount of fluid. If the water content increases this means, in practice, that oil production decreases. If I remember correctly they were very proud that they had a water cut of only 4%, maybe the lowest in the region. In 2003 the world’s largest oil field, Ghawar, had a water cut of 33%, i.e. 33% of what was pumped up from the field was water.

When I was there on the Bab field in September 2004, the Swedish media and even the BBC phoned me. Tomorrow probably nobody will care that the price has passed $50 per barrel.

(Swedish)

Då oljepriset rasade förra hösten var det säkert många som trodde att det skulle dröja innan vi på nytt skulle passera $50 per fat men nu är vi där. Då jag tittade in på Nymex:s hemsida för några minuter sedan var priset för leveranser i april $51.00 och sedan stigande priser upp till $56.21 för leveranser i september. Det återstår att se om detta är bestående eller om vi på nytt hamnar under den magiska gränsen $50 per fat.

Då priset passerade $50 per fat för första gången råkade jag befinna mig på studiebesök på gigantfältet Bab i Abu Dhabi. Till allas förvåning hade inrikesministeriet givit mig tillstånd att besöka landets oljeinstallationer och det var ett fantastiskt mottagande som jag fick av chefen för Babfältet, Abdulla M. Al-Malood, och hans medhjälpare. Jag hade förväntat mig en massa oljepumpar ute på fältet, men till min besvikelse fanns det inga nickande pumpar. Det behövdes inte eftersom trycket i fältet var så högt att oljan bara strömmade upp genom brunnarna och vidare i ledningar fram till den anläggning där vatten och gas avskiljdes. I sammanträdesrummet informerade man om fältets struktur, hur man injekterar vatten för att öka trycket i fältet, mm. En viktig information var att man inte kan pressa fältet för hårt för då blir den totala produktionen på sikt mindre. Man var också stolta över sitt ”zero flaring program”, dvs att man skulle ta hand om all gas som producerades tillsammans med oljan så att man inte behövde elda upp dem.

Det var då som jag lärde mig vad ökat ”Water Cut” kunde betyda för framtida produktion. De så kallade ”oljetågen” kan ta emot en bestämd mängd vätska och om vattenhalten ökar betyder det i praktiken att produktionen minskar. Om jag kommer ihåg rätt var man mycket stolta över att man bara hade 4% Water Cut, kanske lägst i regionen. År 2003 hade världens största oljefält Ghawar ett Water Cut på 33%, dvs 33% av det man pumpade upp ur fältet var vatten.

Då jag var där på Bab fältet i september 2004 ringde svenska media och även BBC. I morgon kommer förmodligen ingen att bry sig om att priset passerat $50 per fat.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt