The way to Estremoz / Vägen till Estremoz

Posted on March 29, 2009

2


A semi new-year’s resolution was that I would say “no” more often when I am invited to give a presentation. (I have given about 40 presentations per year during the previous two years.) But when my good friend Rue Namorado Rosa from Èvora University in Portugal asked me it was difficult to say no. Now I am sitting on a flight to Lisbon.

When I fly it has become my habit to pick up copies of the Financial Times, The International Herald Tribune and the Wall Street Journal to look for articles on oil and other energy-related issues. The headline in FT is that the Spanish government is willing to spend more on renewable energy and biotechnology. At the same time the front page also has an article where they warn that hundreds of Russian banks will close. I could not find an article on oil. HT leads with Obama’s indication that there will be new regulations for Wall Street but also with the story that the USA will send thousands of new military instructors to Afghanistan and will also keep their 17,000 existing troops in place. Afghanistan will become a large American base in Central Asia. Oil was noticeable by its absence.

The WSJ came to the rescue with a front-page article with the headline, “Spending slowdown will haunt oil prices”. The article was about a new report by CERA’s chairman Daniel Yergin on investments in the oil industry. The fall in the oil price from $147 to today’s $53 per barrel caused him to pronounce that, ”A price collapse of this magnitude really registers on the Richter scale, and its impact on levels of future investment will be felt for years.” The oil price crash and the global credit crisis means that many oil companies are now forced to reduce investment. This means that the additional oil that will be needed if the world economy begins to expand in a few years will not be available.

Last summer when the oil price was at its top CERA estimated that world oil production would be 109 million barrels per day (mb/d) in 2014, i.e. approximately 14 mb/d more than the plateau of 85 mb/d that we have had for several years. Now they are saying that there is a risk that 7.6 mb/d of the additional 14 mb/d required will not be available since the investments are being postponed. 2014 is 5 years in the future and what CERA did not know last summer was that the IEA and we at Global Energy Systems, GES, found after a detailed study that crude oil production in existing fields will decline by 6% per year over the next 5 years (72×0.94×0.94×0.94×0.94×0.94 mb/d), i.e. from 72 mb/d down to 53 mb/d, a decrease of 19 mb/d. According to the IEA, for the decline not to be greater requires continued investment. The article in the WSJ is interesting but a detailed analysis requires that I have access to the CERA report. That is a matter to return to later.

(Swedish)

Ett halvt nyårslöfte var att jag i år skulle säga nej fler gånger då jag blev inbjuden att hålla föredrag (de senaste två åren har det varit ca 40 föredrag om året), men då min gode vän Rue Namorado Rosa från Èvora University i Portugal frågade var det svårt att säga nej. Nu sitter jag på flyget till Lissabon.

Då jag flyger har det blivit en vana att plocka upp Financial Times, International Herold Tribune och Wall Street Journal och leta efter artiklar om olja och andra energirelaterade frågor. FT har som huvudnyhet att den Spanska regeringen är villig att öppna plånboken för att satsa mer på förnybar energi och bioteknik. Samtidigt på förstasidan finns det en artikel där man varnar för att hundratals ryska banker kommer att stängas. Någon artikel om olja hittar jag inte. HT toppar med att president Obama signalerar nya regler för Wall Street men också att USA skall skicka tusentals nya militärinstruktörer till Afghanistan, samtidigt som man skall ha kvar sina 17000 soldater. Afghanistan kommer att bli en stor amerikansk bas i Centralasien. Oljan lyste med sin frånvaro.

Räddningen blev WSJ som på förstasidan hade en artikel med rubriken: ”Spending slowdown will haunt oil prices”. Det var CERA:s ordförande Daniel Yergin som presenterat en ny rapport om investeringar inom oljebranschen. Prisfallet på olja från $147 till dagens pris på $53 per fat får honom att göra följande uttalande: ”A price collapse of this magnitude really registers on the Richter scale, and its impact on levels of future investment will be felt for years.” Prisraset på olja och den globala kreditkrisen har medfört att många oljebolag nu tvingas till minskade investeringar. Det betyder att den olja som behövs om högkonjunkturen tar fart om några år, den oljan kommer inte att finnas på plats.

I somras då oljepriset var som högst räknade CERA med att produktionen år 2014 skulle vara 109 miljoner fat om dagen (mb/d), dvs cirka 14 mb/d mer är den platå på 85 mb/d som vi haft under flera år. Nu säger man att det finns risk för att 7.6 mb/d av de 14 mb/d inte kommer att finnas där nu då investeringarna skjuts på framtiden. År 2014 är 5 år fram i tiden och vad CERA inte visste i sommars är att IEA och vi i Global Energy Systems, GES, genom en detaljerad studie visat att råoljeproduktionen i existerande fält de närmaste fem åren kommer att sjunka med 6% om året (72*0.94*0.94*0.94*0.94*0.94 mb/d), dvs från 72 till 53 mb/d, en minskning med 19 mb/d. För att minskningen inte skall bli större krävs det enligt IEA kontinuerliga investeringar. Artikeln in WSJ är intressant men en detaljerad studie kräver att jag också har tillgång CERA rapporten. Det blir att återkomma.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt