Halifax, Canada; history och resources / Halifax, Kanada; historia och resurser

Posted on April 10, 2009

0


Halifax and Novascotia are Canada’s doorway in the east to the Atlantic. Presumably it is not the first place that one would choose as a tourist destination but once one is there it is an interesting area. After a tour of the museums here one can understand that it is an important place for Canada historically. Between 1929 and 1972 over a million immigrants came to Halifax from Europe. In the immigration museum I read that 17,000 of these immigrants came from Sweden. Halifax was also the port where Canadian soldiers who participated in the Second World War departed Canada. Unfortunately there were all too many who did not return.

Halifax has also experienced catastrophes. During the First World War, two ships collided in the harbour. One of them carried ammunition and the entire load exploded. It was the largest explosion that the world had experienced before the atomic bomb. Over 2000 people died and parts of the city were leveled. Halifax was also the centre for the rescue operation when the Titanic sank and many of the dead are buried there. Halifax has also been severely affected by changes in natural resources. At the beginning of the 20th century the largest population of cod in the world existed in the waters near Halifax. Unrestrained exploitation of the resource caused the cod fishery to crash and an entire industry has now disappeared. This was very tragic for the inhabitants of Halifax but, from an international perspective, it is interesting to study how this has affected the city.

Last Wednesday I was invited by Canadian radio to discuss the global energy situation (http://www.cbc.ca/maritimenoon/stories.html). Later in the evening there was an interested audience that listened to my presentation and also participated intensively in discussion. Next week I will post the presentation so that the people who have written to me about it will get the possibility to look at it again.

(Swedish)

Halifax och Novascotia är Kanadas dörr i öster mot Atlanten. Förmodligen är det inte den första platsen du väljer som turistmål men då du väl är där är det en intressant plats. Att det historiskt är en viktig plats för Kanada förstår man efter en rundtur i de museer som finns. Till Halifax kom under tiden 1929 till 1972 över en miljon immigranter från Europa och i immigrantmuseet kunde jag läsa att 17000 av dessa immigranter kom från Sverige. Halifax var också den hamn där kanadensiska soldaterna som var med i andra världskriget lämnade Kanada och tyvärr var det allt för många som aldrig kom tillbaka.

Halifax har också upplevt katastrofer. Under första världskriget kolliderade två fartyg i hamnen och det ena av dem var lastad med ammunition och hela lasten exploderade. Det var den största explosion som världen upplevt innan atombomben och över 2000 personer dog och delar av staden jämnades med marken. Halifax var också centrum för räddningsarbetet då Titanic gick under och många av de döda är begravda här. Halifax har också drabbats hårt av förändringar av naturresurser. I början av 1900-talet fanns det utanför Halifax världens största fiskbestånd av torsk. Ohämmad utnyttjande av resursen torsk har nu medfört att beståndet havererat och en hel näring har försvunnit. Enormt tragiskt för befolkningen, men ur ett globalt resursperspektiv kan det vara intressant att studera hur detta påverkade Halifax.

I onsdags blev jag inbjuden av kanadensisk radio att diskutera den globala energisituationen (http://www.cbc.ca/maritimenoon/stories.html) och senare på kvällen var det en intresserad publik som lyssnade till mitt föredra, men som också intensivt deltog i diskussionen. Nästa vecka skall jag lägga upp presentation så att ni som hört av er skall få möjlighet att titta på den igen.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt