The IEA April Oil Market Report

Posted on April 14, 2009

0


The International Energy Agency, IEA, has now presented its latest “Oil Market Report”. For oil demand in 2009 they have decreased the estimated requirement to 83.4 million barrels per day (mb/d). That is 2.4 mb/d lower than demand was in 2008. In our publication on production declines in giant fields we have defined the Peak Oil plateau to lie within a fluctuation band of +/- 2% around an average of 84.8 mb/d. The new prognosis lies just within the lower boundary but we are very close to leaving the peak oil plateau. In March, production was 83.4 mb/d which is 2.4 mb/d lower than one year ago.

According to our analysis and that of the IEA, oil production in producing crude oil fields is declining by 6% per year. This means that production from those fields that were in production one year ago has now declined by 4 mb/d. That which is called, for example, “OPEC’s reduced quotas” is, in reality, a natural decline if one does not make any new investments. This means that reduced quotas cannot be presented as future reserve capacity. If we want to raise production numbers to last year’s levels it will require large investments and those investments have now been mothballed.

The IEA asserts that we are now placed at above $50 per barrel. Even though I do not gladly express an opinion on oil prices, there are many signs that suggest that we have now begun a new journey to higher prices. Today’s economy will have difficulty managing a doubling of the oil price but if the economy begins to grow again then we may see it. When it comes to reducing consumption of oil the USA is the nation that can make the biggest savings. In the next few years the oil price will be affected greatly by the USA’s ability to reduce the oil intensity of its economy. In my blog on the G20 you can see in the graph on oil intensity that Germany, France and the UK are only approximately 60% as oil intensive per $ as the USA but you can also see that Sweden needs to improve its oil intensity.

(Swedish)

IEA, International Energy Agency, har nu presenterat sin senaste ”Oil Market Report” och vad det gäller efterfrågan på olja för 2009 så skriver man ner behovet till 83.4 miljoner fat om dagen (mb/d). Det är 2.4 mb/d lägre än vad efterfrågan var 2008. I vår publikation om produktionsminskningar i gigantfält har vi definierat Peak Oil platån till en fluktuation på +/- 2 procents runt ett medelvärde på 84.8 mb/d. Den nya prognosen hamnar precis innanför den undre gränsen, men vi är mycket nära att lämna peak oil platån. Vad det gäller produktionen i mars så var den 83.4 mb/d vilket är 2.4 mb/d lägre än för ett år sedan.

Enligt våra och IEA:s studier sjunker oljeproduktionen i producerande råoljeoljefält med 6% om året. Det betyder att produktionen från de fält som var i produktion för ett år sedan nu har sjunkit med 4 mb/d. Det som kallas för t.ex. OPEC:s minskade kvoter är i själva verket en naturlig nedgång om man inte gör nya investeringar. Det betyder att minskade kvoter inte kan föras upp som framtida reservkapaciteter. Skall vi upp till förra årets produktionssiffror så krävs det stora investeringar och de investeringar lägger man nu i malpåse.

Vad det gäller priset konstaterar IEA att vi nu placerat oss över $50 per fat och fastän jag ogärna vill uttala mig om priset så är det mycket som talar för att vi har börjat en ny resa mot högre priser. Dagens ekonomi kommer att ha svårt att klara det dubbla priset men om ekonomin tar fart kan vi kanske hamna där igen. Vad det gäller att minska konsumtion av olja så är det USA som kan göra de största besparingarna och oljepriset de närmaste åren kommer att påverkas väldigt mycket av USA:s förmåga att minska sin oljeintensitet. I bloggen om G20 ser ni att Tyskland, Frankrike och UK är ca 60% bättre, men ni kan också se att Sverige behöver bli bättre.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt