En dag med media

Posted on May 4, 2009

10


(Just Swedish)

Det började på förmiddagen då Jakob Gottlieb från pr-byrån Mediex i Uppsala knackade på dörren till mitt kontor på Ångströmlaboratoriet. Jakob har en vision om att det skall finnas ett antal web-seminarier, eller något liknande, i samband med klimatmötet i Köpenhamn i december. Ett av dessa seminarier skulle behandla Peak Oil och idéer och tankar utbyttes. Intressant ide, men vi är inte där än.

Sedan var det TV4 och Bo Holmström som knackade på. Egentligen var det inte mig han vill intervjua utan min student Emma Nygren, som varit ansvarig för vårt arbete om framtidens flygbränsle. Hon fick berätta om sitt arbete och också framföra sina åsikter om att socialdemokraterna vill expandera Arlanda med ytterligare en landningsbarna. Självfaller var det nervöst att bli intervjuad av en av Sveriges kändaste journalister. Någon gång under veckan kommer inslaget på nyheterna TV4.

Efter lunch var det Peder Carlqvist från Eye & Eye med kameraman som stod på tur. Han jobbar med en film för det svenska lastbilsföretaget Scania. Man skall samla alla chefer från hela världen och filmen skulle visas vid detta tillfälle. Det kändes ganska bra efter inspelningen.

På kvällen var det diskussion i lokalradion om en planerad ny civilflygplats i Uppsala. Ärna har tidigare varit en militär flygbas och det är Uppsala Air som vill skapa en civil flygplats för billighetsflyg. Enligt deras hemsida den 4:e maj är det ”årets viktigaste debatt”. Mattias Sjölund, som är VD för företaget, var redan från början övertygad om att ”publiken kommer självklart i majoritet att utgöras av redan frälsta nej sägare.” Jag satt i publiken och anledningen till att jag var där var just vår accepterade artikel i Energy Policy om framtidens flygbränslen.

Ett av motiven till att godkänna flygplatsen var enligt Mattias Sjölund att flygmarknaden skulle öka med 4 procent om året under 40 år. Då publiken fick möjlighet att komma in i sändningen kunde jag naturligtvis inte hålla tyst utan framförde våra forskningsresultat. Mattias Sjölund replikerade med att jag bara var en domedagsprofet och att Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsstyrelsen) var av annan uppfattning än vi. Det skulle vara intressant att studera källan till Transportsytrelsens prognos.

Om man tar siffran 70 och dividerar med procentökningen per år så får man antal år som det tar för att fördubbla flygtrafiken. I detta fall blir det 17.5 år för att fördubbla dagen trafik. Om ytterligare 17.5 år, dvs om 35 år från nu, då skulle trafiken ha ökat med en faktor fyra. Den mängd bränsle som skulle krävas är enorm. Om Luftfartstyrelsen framför sådana åsikter borde ansvarig chef avgå omedelbart. Mattias Sjölund kan vara grundlurad.

Vad är en domedagsprofetia? Enligt Wikipedia är en Domedagsprofetia ”en religiöst grundad profetia om jordens snara undergång och etableringen av guds rike. Fenomenet förknippas ofta med sekter och “religiösa fanatiker” “. Bäste Mattias Sjölund, jag är inte en ”religiös fanatiker” utan en seriös forskare vid Uppsala universitet och våra forskningsresultat publiceras i ”peer reviewed” tidskrifter, dvs andra forskare har granskat våra arbeten. Du har din fulla rätt att kritisera men att kalla mig för domedagsprofet är inte seriöst.

Alla var överens om att 700 personers livskvalitet skulle försämras och att de skulle stängas in i hus som var bullersanerade. Jag har inte ett hus för att bo i en kuvös utan för att kunna gå ut och bland annat lyssna på fåglarna, dvs talgoxe, blåmes och bofink, och inte fåglar som är ringmärkta med Boeing och Air Bus.

Debatten kommer att sändas på lokalradion i morgon.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt