One year as a blogger / Ett år som bloggare

Posted on May 5, 2009

5


At the beginning of May 2008 I wrote my first blog and on 5 May, i.e. one year ago, I connected a hit-counter. I can now see that, during its first year, my blog has had 77,800 visitors. A detailed analysis of recent weeks shows that 965 people per week have visited my blog and that you, my readers, visit more than once per week so that the total hit rate is 1950 per week. I think that it is fantastic that so many want to read what I write. Thank you!!!

Michael Lardelli from Adelaide in Australia translates my blog into English and thanks to his fantastic work there are very many outside of Sweden that read my blog. Many thanks! Very often the English text is better than the Swedish. I have been invited to deliver a presentation in Sydney in June and I will also visit Michael in Adelaide and deliver a lecture, “Peak Oil and Climate Change – Transitions to a New Future”. It will be exciting and I will describe the visit on my blog for you.

Although I quite often write more than one entry per week, I feel as though I am a weekly blogger and I try to limit myself to that which involves my work as a professor at Uppsala University and as president of ASPO. The blog has become my scientific diary. The first year has been very rewarding and I know that the continuation will be just as exciting. I have just begun to plan activities for autumn.

[From Michael: It is rewarding and a privilege to translate for Kjell. I can practice my Swedish (use it or lose it!) and follow the developing history of peak oil – the most significant event of the first decades of this century.]

(Swedish)

I början av maj 2008 skriv jag min första blogg och den 5 maj, dvs för ett år sedan, kopplade jag på räkneverket. Nu kan jag se att bloggen under året har haft 77800 besökare. En detaljerad analys av de senaste veckorna ger att 965 personer per vecka besökt min blogg och att ni mina besökare tittar in flera gånger så att den totala besöksfrekvensen blir 1950 per vecka. Jag tycker att det är fantastiskt att så många vill läsa det jag skriver. Tack!!!

Michael Lardelli från Adelaide i Australien översätter min blogg till engelska och tack vare detta fantastiska arbete finns det väldigt många utanför Sverige som läser min blogg. Tack, tack och åter tack! Väldigt ofta är den engelska texten bättre än den svenska. I juni är jag inbjuden att hålla föredrag i Sydney och då skall jag hälsa på Michael och hålla föredrag i Adelaide, ” Peak Oil and Climate Change – transitions to a new future”. Det skall bli spännande och ni kommer att få vara med på besöket.

Fastän jag ganska ofta skriver fler än ett inlägg per vecka så känner jag mig som en veckobloggare, och jag försöker begränsa mig till det som har att göra med mitt arbete som professor vid Uppsala universitet och som president för ASPO. Bloggen har blivit min vetenskapliga dagbok. Det första året har varit mycket givande och jag vet att fortsättningen blir lika spännande. Just nu har jag börjat boka höstens aktiviteter.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt