Around the world in 14 days / Jorden runt på 14 dagar

Posted on May 31, 2009

1


I jump-started my trip by travelling to Geneva for two days to the Platts conference ”2nd Annual New Challenges for Crude oil”. I have already described my arrival. The conference is over and it is time to summarise two intensive days. Many of the presentations were, for me, very interesting and I will return to them. For ASPO and myself it was very significant that Platts invited me, in my role as president of ASPO, to be chairperson and opening speaker. It is a sign that ASPO is now accepted as one of the oracles when it comes to the future of oil.

During the first day there were several occasions when the current reserve capacity of OPEC was discussed. From this week’s OPEC meeting in Vienna we can assert that they are holding a production ceiling of 24.85 million barrels per day which is a reduction of 4.2 Mb/d compared to the production level one year ago. Should this volume difference be regarded as reserve capacity or should we consider that these fields have, during the year, undergone a natural decline that, according to our and the IEA’s judgement should be on the order of 1 Mb/d? In one year’s time we may need to increase oil production and the question is what the real reserve capacity will be then?

In my own presentation I described analysis from an article that we have just submitted to the journal Energy Policy. I had not intended to describe any of the details on my blog at this time but Platts had other ideas and you read what they wrote here.Our estimates of oil production are approximately 25% lower than what the IEA has determined. Note that, in our calculations, we use the same numbers as the IEA but impose realistic limits on production rates.

All discussion of oil trading and future prices is, naturally, very important, especially for Platts that has responsibility for the Brent price. Since the oil from each and every oilfield is different we need to compare like with like. When the North Sea was young and vigorous the oilfield Brent was a giant that all others were compared with. Today its production is marginal and “Brent” is now a blend of oil from a number of oilfields. The advantage with Brent is that it is a price that can be used in international trade, while the oil that is traded on Nymex and for which the price is set according to the American WTI can only be sold onwards in the USA. It would be interesting to know how much more expensive oil becomes due to all the trading to which it is subjected.

Today a wonderful journey begins. First stop is Sao Paolo in Brazil and the ”Ethanol Summit 2009”. As you can see on their website former president Bill Clinton will also attend. I hope that I get the chance to discuss Peak Oil and our research with him. My presentation on “Alternative Fuels and the Future of Oil” will be delivered on Tuesday.

Then my travels take me to Adelaide in Australia, via Buenos Aires, the South Pole and Sydney. Pity that it is night at the South Pole! Friday June 5 is World Environment Day and I will deliver two presentations in Adelaide.

It will be great to meet Michael who translates my blog. [Likewise! ML]

In the beginning of next week I will continue on to Canberra, the capital city of Australia. There the schedule is full of meetings, presentations etc. with representatives of the political leadership. It will be extremely interesting and my blog will be a useful place for notes to remind me of these in future.

On the afternoon of 9 June I will be in Sydney for the start of the large SMART conference. I will deliver my main presentation on 10 June straight after the opening. The title of my presentation is “Business as usual” isn’t an option. On 12 June I will participate in and lead a workshop on “Supply chain risks“.

When I land back at Arlanda [Stockholm] it will have been (if all goes as planned) a round-the-world flight of 14 days. It will be a wonderful trip and I hope that you will follow the journey.

(Swedish)
Jag tjuvstartade min resa med att åka till Genève i två dagar och Platts konferens ”2nd Annual New Challenges for Crude oil”. Ankomsten har jag redan beskrivit. Konferens är över och det är dags att summera två intensiva dagar. Flera av föredragen var för mig mycket intressanta och jag skall återkomma till dem. För ASPO och mig var det betydelsefullt att Platts bjuder in mig i rollen som ”President for ASPO” för att vara ordförande och inledningstalare på konferensen. Det är en markering att ASPO accepteras som en av kommunikatörerna vad det gäller oljans framtid.

Under första dagen diskuterades vid ett flertal tillfällen den aktuella reservkapaciteten hos OPEC. Från veckans möte i Wien kan vi konstatera att man behåller produktionstaket på 24.85 miljoner fat om dagen vilket är en minskning med 4.2 Mb/d jämfört med produktionen för ett år sedan. Skall denna volym betraktas som reservkapacitet eller skall man också ta hänsyn till att dessa fält under året haft en naturlig minskning, som enligt vår och IEA: bedömning borde vara en minskning med cirka 1 Mb/d. Om ett år kan vi behöva öka oljeproduktionen och frågan är, vad är den verkliga reservkapaciteten om ett år?

I mitt eget föredrag presenterade jag en artikel som vi just skickat in till Energy Policy. Jag hade inte tänkt gå in på några detaljer här, men Platts var av en annan åsikt och nu kan ni själva läsa vad Platts skriver. Vår uppskattning av oljeproduktionen är ca 25% lägre än vad IEA kommer fram till. Notera att vi i våra beräkningar använder samma siffror som IEA men på ett realistiskt sätt.

All diskussion om handel med olja och framtidens pris är naturligtvis väldigt viktig, speciellt för Platts, som har ett ansvar för Brant priset. Eftersom oljan från varje oljefält är olika måste man ha något att jämföra med. Då Nordsjön var ung och vital var oljefältet Brant en gigant som alla andra fick jämföra sig med. Idag är produktionen marginell och ”Brent” är nu en blandning av olja från ett antal oljefält. Fördelen med Brant är att det är ett pris som kan användas för internationell handel, medan olja som köps på Nymex och prissätts enligt den amerikanska prisnormen WTI bara kan säljas vidare i USA. Det skulle vara intressant att veta hur mycket dyrar oljan blir genom all handel.

Idag börjar en fantastisk resa. Först till Sao Paolo i Brasilien och ”Ethanol Summit 2009”. Som ni ser på hemsidan så kommer även expresident Bill Clinton dit. Hoppas att jag får möjlighet att diskutera Peak Oil och vår forskning med honom. Mitt föredrag om “Alternative Fuels and the Future of Oil” är på tisdag.

Sedan går färden vidare till Adelaide i Australien, via Buenos Aires, Sydpolen och Sydney. Synd att det är natt på Sydpolen. Den 5 juni är det världsmiljödagen och det blir två föredrag i Adelaide. Skall bli fantastiskt trevligt att träffa Michael, som översätter min blogg.

I början av nästa vecka reser jag vidare till Canberra, som är huvudstad i Australien. Där blir det fullt program med möten, föredrag, mm med representanter för den politiska ledningen. Det skall bli ofantligt intressant och genom att skriva min blogg får jag bra minnesanteckningar.

Den 9 juni på eftermiddagen skall jag vara i Sydney för då börjar den stora SMART konferensen. Den 10 juni har jag mitt huvudföredrag direkt efter inledningen. Titeln på mitt föredrag är; “Business as usual” isn’t an option. Den 12 juni skall jag vara med och leda en workshop om “Supply chain risks“.

Då jag landar på Arlanda blir det om alla planer stämmer en världsomflygning på 14 dagar. Det blir en fanfastisk resa och jag hoppas att ni vill vara med på resan.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt