The Ethanol Summit 2009, the opening ceremony in Sao Paulo

Posted on June 4, 2009

5


When I was invited to speak at the “Ethanol Summit 2009” there was a little gap in my schedule but the next day I needed to fly from Sao Paulo to Australia. “If that is what is necessary then we will see to it” was the answer from Adhemar Altieri who is one of the directors of UNICA, Brazil’s “Sugarcane Industry Association” and was responsible for the conference. Now, after 48 hours, I am back at the airport and during the flight to Adelaide in Australia I will try to summarise two interesting days. The summary will be divided into a number of parts. (I have already posted one part about President Clinton’s speech.)

First, some words about Sao Paulo. It is difficult to comprehend how incredibly large the city is. In total more than 20 million people live in Sao Paulo. It is as if we bundled together in one place all the people in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Last Monday it took over two hours to travel in from the airport. Today’s return journey early this morning took 30 minutes. It would be interesting to know how many thousands of working day equivalents are spent in cars here every day. My visit to Brazil was a little unusual and it feels as though I have not been in Brazil. I arrived at the hotel and all the conference activities were in the hotel. Yesterday evening I was forced to go out and eat to get a little taste of Brazil. I ended up at one of their well-known grill restaurants.

The conference opened in the traditional way with a number of speeches by important people and a number of interesting basic facts were given. In terms of energy for transport in Brazil, renewable energy is 46% andby increasing ethanol and biodiesel they they wish to make oil a supplement to biofuels. Residues from the sugar industry are also used for electricity production. Including hydroelectricity, 30% of electricity is from renewable sources. As a whole the nation’s energy matrix looks at the following: oil 38%, hydropower 36%, ethanol 10%, natural gas 7%. Ethanol and other renewable sources is 13% without hydro power and with 49%. (http://www.eia.doe.gov/cabs/Brazil/Background.html)

Ethanol production is a byproduct of sugar production. 20% of the world’s sugar comes from Brazil. If one studies the fossil energy used versus the energy that is produced from sugar cane then the ratio is 1:9, i.e. nine times more energy is produced than is used.Compared with ethanol from wheat or maize that is normally a very much larger amount. (A project in Sweden there wheat is used as feedstock in combination with production of other products you can get a CO2 reduction of 70%) Today, sugar cane cultivation occupies 1% of Brazil’s crop land and, according to the industry, there is a great deal of scope for growth. To develop the industry it is very important that ethanol is allowed to be traded as easily as oil, i.e. the EU and other nations much remove their import tariffs. It is also important that we get a classification of ethanol.

I plan to write a further three small pieces on “Ethanol Summit 2009”

(Swedish)
Då jag blev inbjuden att tala på ”Ethanol Summit 2009” fanns det en liten lucka i mitt schema, men det krävdes att jag nästa dag skulle kunna flyga från Sao Paulo till Australien. ”Om det är detta som krävs så fixar vi det” blev svaret från Adhemar Altieri, som är en av direktörerna för UNICA, Brasiliens ”Sugarcane Industry Association” och ansvarig för konferensen. Efter 48 timmar är jag tillbaka på flygplatsen och under resan till Adelaide i Australien skall jag försöka sammanfatta två intressanta dagar och sammanfattningen kommer att delas upp i olika delar.

Först några ord om Sao Paulo. Det är svårt att fatta hur ofantligt stor staden är. Totalt bor det över 20 miljoner personer i Sao Paulo, det är av samma storleksordning som om vi skulle bunta ihop alla som bor i Danmark, Finland, Norge och Sverige på en och samma plats. I måndags tog det över två timmar att åkte in från flygplatsen, dagens återresa tidig morgon tog 30 minuter. Det skulle vara intressant att veta hur många tusentals personarbetsdagar som man tillbringar i bilen. Min vistelse i Brasilien blev lir ovanlig för mig och det känns som om jag inte varit i Brasilien. Jag anlände till hotellet och alla konferensaktiviteter var förlagda till hotellet. I går kväll var jag tvungen att gå ut och äta för att få en liten smak av Brasilien. Det blev en av deras välkända grillrestauranger.

Konferensen öppnades på traditionsenligt sätt med att antal anföranden av betydelsefulla personer och en del basfakta av intresse lämnades. Vad det gäller energi för transporter är den förnybara delen 46% och man vill öka andelen så att oljan blir ett komplement till biodrivmedel. Restprodukter från sockerrörsindustrin används också för elproduktion. Av den totala energikonsumtionen i Brasilien utgör olja 38 %, vattenkraft 36 %, etanol 10 % och fossilgas 7 %. Etanol och andra förnyelsebara energiformer förutom vattenkraft utgör 13 %. Med vattenkraft blir den förnyelsebara delen 49 %. (http://www.eia.doe.gov/cabs/Brazil/Background.html)
Etanolproduktionen är en biprodukt till sockerproduktionen och hela 20% av världens socker kommer från Brasilien. Om man studerar den fossila energiåtgången i förhållande till den energi som utvinns ur sockerrören blir förhållandet 9/1, dvs nio gånger mer. Jämfört med etanol från vete och majs är det ofantligt mycket mer. Idag upptar sockerrörsodlingen ca 1% av Brasiliens åkerareal och enligt industrin här finns det mycket mer att utveckla. För utveckling av industrin är det mycket viktigt att etanol skall få flyta lika fritt som olja, dvs EU och andra länder måste ta bort olika tullavgifter. Det är också viktigt att etanol miljöklassificeras.

Jag planerar att skriva ytterligare tre små inlägg om ”Ethanol Summit 2009”.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt