Ethanol Summit – ethanol and oil

Posted on June 8, 2009

6


Tuesday offered a number of sessions. For me the first was “From Oil to Energy” and then, naturally, the session that I participated in “Alternative Fuels and the Future of Oil”. Miguel Rosseto, the president of Petrobras biofuels, noted that the political agenda is to reduce oil consumption so as to save the climate and that Petrobras wanted to be part of that movement. At the moment Petrobras is building its own factories and pipelines for ethanol. In the future it sees expansion with second-generation factories that use cellulose as the raw material for ethanol production.

Mario Lindenhayn, the head of BP’s biofuel arm in Brazil, also saw a great future for ethanol. He asserted that the majority of the remaining oil reserves exist in 7 nations and, for natural gas reserves, 3 nations. In contrast, biofuels can be produced in many countries. BP considers it possible to increase global ethanol production by between 11 and 19% by 2030 from its current level of around 1 Mb/d. The best raw material is sugar cane. Besides ethanol they are also experimenting with other molecules that contain more energy per unit volume. In response to a question about BP’s reserves we were told that BP has sufficient of these without needing to find new reserves in the next few years. In response to my question about why BP had changed its reporting system from oil reserves to oil in the form of oil equivalents Mario Lindenhayn confessed that he had no good answer.

I was given the honour of beginning our session and I gave a run-through of our analysis of the World Energy Outlook 2008 report that the IEA released last November. To save space I will refer you to a summary that Platts has made. The conclusion is that we have reached the maximal production for the oil age and that production will be approximately 25% lower than what the IEA states in 2030. The other two on the panel in our session were Michael McAdams, the president of the Advanced Biofuels Association in the USA and Rob Smith from CH2M Hill in the USA.

Michael noted something very important, namely that all fuels are not produced in the same way. Although the different end products may have the same value to the consumer the production costs can differ significantly. This means that some products are more price-sensitive than others. We are currently in a situation where every possible method is under consideration. We should decide which particular production methods for renewable energy we will use and we must then establish price guarantees for these [to support their development].

Rob asserted that USA’s gasoline use peaked in 2007. The question is whether it will once again increase or whether biofuels will gain increasing importance in the future. He considered that Brazil’s model is successful. We then had an hour-long discussion with the audience.

I finished the session with an interview with Brazil’s weekly business newspaper. We will see what becomes of that and I hope that I can find someone who can translate from Portuguese if necessary.

(Swedish)
Tisdagen bjöd på ett antal sessioner och för min del blev det först “From oil to Energy” och naturligtvis den session som jag själv deltog i ”Alternative Fuels and the Future of Oil”. Miguel Rosseto, president för Petrobras biofuels, noterade att den politiska agendan är att minska oljekonsumtionen för att rädda klimatet och att Petrobras vill vara med på det tåget. Man bygger nu sina egna fabriker och Pipelines för etanol. I framtiden ser man expansion med andra generationens fabriker, som använder cellulosa som råvara.

Även Mario Lindenhayn, chef för BP:s biodrivmedel i Brasilien, såg en stor framtid för etanol. Man konstaterade att den störta delen av återstående oljereserver finns i 7 länder och vad det gäller naturgas är det bara 3 länder. Biodrivmedel kan däremot produceras i många länder. Fram till 2030 såg BP en möjlighet att öka den globala produktionen från runt 1 Mb/d idag och ökningen beräknades bli mellan 11 och 19 procent. Bästa råvaran är sockerrör och förutom etanol experimenterar man också med andra molekyler som innehåller mer energi per volymenhet. På en fråga om BP:s reserver framfördes att BP har tillräckligt med reserver utan att man behöver hitta några nya de närmaste åren. På min fråga om varför BP ändrat rapporteringssystem från oljereserver till olja i form av oljeekvivalenter erkände Mario Lindenhayn att han inte hade något bra svar.

Jag fick den äran att inleda vår session och det blev med en genomgång av vår analys av World Energy Outlook 2008, som IEA presenterade i november 2008. För att spara plats hänvisar jag till ett referat som Platts har gjort. Slutsatsen är att vi nått toppen för oljeåldern och att oljeproduktionen kommer att vara ca 25% mindre än vad IEA säger. (Läs Platts). De två andra i panelen var Michael McAdams, president för Advanced Biofuels Association, USA, och Rob Smith från CH2M Hill i USA.

Michael poängterade något väldigt viktigt, nämligen att alla bränslen inte är producerade på samma sått. Fastän de olika slutprodukterna har samma värde i användarled kan produktionskostnaden vara väsentligt olika. Det betyder att några produkter är mer priskänsliga än andra. Vi är nu i ett läge där det krävs att i princip alla nöjligheter måste med på tåget. Det betyder att vi bör avgöra vilka produktionsmedel av förnybara energier som skall användas och sedan måste det finna några prisgarantier.

Rob konstaterade att USA:s bensinförbrukning peakade år 2007. Frågan är om den kommer att på nytt öka eller om biobränslen skulle få en allt större betydelse i framtiden. Han ansåg att Brasiliens modell är framgångsrik. Vi diskuterade sedan en timma tillsammans med publiken.

För min del avslutades sessionen med att Brasiliens veckliga ekonomitidskrift gjorde en intervju. Vi får se vad det blir och jag hoppas att jag hittar någon som kan översätta från portugisiska.

Posted in: Dagsaktuellt