Norwegian oil, Tällberg och Mid-summer / Norsk olja, Tällberg och midsommar

Posted on June 18, 2009

4


The flow of data on the internet is enormous. The trickle that finds its way to my electronic mailbox grows day after day. Most of it is junk mail but there is always something that is relevant and some messages that must be answered. The relevant mail is also growing continuously and will soon reach the ceiling! I gave up looking through the list of spam mail long ago and I only wish that there was more mail that was caught there. We are approaching our holiday time and the question is if one should close the mailbox or not.

I want to highlight a message of interest from yesterday’s stream and it is from The Norwegian Petroleum Directorate (NPD): The NPD will not award its IOR Prize for improved oil recovery for 2008. According to the IEA, an important feature of future oil production will be increased “oil recovery” through anticipated technology development. In 2030 the new technology will give an additional 6.8 million barrels per day from old oil fields. Saudi Arabia’s large reserve numbers are based on the assumption that their “oil recovery” will increase to 70%. Today, the global average lies at around 30%. Is what we see in Norway a new trend?

We are approaching mid-summer and here in Uppsala it seems that the weekend will be cold and wet. In these times when global warming is being discussed one can only state that Sweden has not had a colder June in the past 50 years. At the moment it is 14ºC and the growth in my vegetable patch has stalled. For me, a summer day is when the temperature exceeds 25ºC. At the moment I long for summer!

Next week it is time for the Tällberg Forum and I look forward to some days in Dalarna. ((The Tällberg Forum: The picture lowest down to the left is from last year when, together with Chief Jake Swamp from the Akwesasne Mohawk tribe, we discussed ”What lifestyles without oil?” Blog June 2008.) The theme for this year’s forum is “How on Earth can we live together within the planetary boundaries?”. On Sunday (28 June) we have a workshop on energy system change in Africa. Before I report on the activities at the Tällberg Forum it will be time for the mid-summer break and I wish you all Happy Mid-summer!

(Swedish)
Dataflödet på internet är enormt och den rännil som letar sig fram till min elektroniska brevlåda ökar ständigt. Det mesta är skräppost, men det finns hela tiden något som är relevant och några brev som kräver svar. Summan av detta flöde ökar också och är på väg att nå taket. Att undersöka listan med spampost har för länge sedan passerats och jag kan bara beklaga att det inte är fler som fastnar där. Vi närmar oss semestertider och frågan blir om man kan stänga brevlådan eller inte.

Ur gårdagens flöde vill jag plocka fram ett meddelande av intresse och det är från The Norwegian Petroleum Directorate (NPD): The NPD will not award its IOR Prize for improved oil recovery for 2008. En viktig post i framtida oljeproduktion enligt IEA är ökad ”oil recovery” genom ny förväntade teknik. År 2030 skall sådan ny teknik ge ytterligare 6.8 miljoner fat om dagen från gamla oljefält. Saudiarabiens stora reserver bygger på att man skall komma upp till 70% vad det gäller ”oil recovery”. Det globala medeltalet ligger idag runt 30%. Är det vi nu ser i Norge en ny trend?

Vi närmar oss midsommar och här i Uppsala verkar det som om helgen kommer att bli kall och blöt. I dessa tider då global uppvärmning diskuteras är det bara att konstatera att Sverige inte har haft en kallare junimånad på 50 år. Just nu är det 14 grader och växtligheten i mitt grönsaksland går på tomgång. En sommardag är för mig en dag då temperaturen passerar 25 grader och just nu längtar jag efter sommaren.

Nästa vecka är det Tällberg Forum och jag ser fram mot några dagar i Dalarna (Tällberg Forum: Bilden längst ner till vänster är från förra året då jag tillsammans med Chief Jake Swamp från stammen Akwesasne Mohawk diskuterade ”What lifestyles without oil?” Blog June 2008.). Temat för årets forum är ”How on earth can we live together within the planetary boundaries?” På söndag (28 juni) skall vi ha en workshop om energisystem förändringar i Afrika. Fram till det att det är dags att rapportera om aktiviteterna runt Tällberg blir det midsommar ledigt och jag önskar er alla en Glad Midsommar.

Posted in: Dagsaktuellt