The IEA notes that oil production is declining / IEA markerar att oljeproduktionen minskar

Posted on August 14, 2009

2


The International Energy Agency (IEA) has now reduced its prognosis for oil consumption in 2009. They state that average production will be 83.9 million barrels per day (Mb/d). Compared with last year’s average production that is a reduction of 2.5 Mb/d. For 2010 they believe that production will increase once again by 1.3 Mb/d, i.e. still less than the record level in 2008. Most of the increase will come from Asia. They hope for a production increase in Russia and from the tar sands in Canada.

We can now state that, for the next few years, 2008 will represent the peak of oil production and that what we will probably see is a continuation of the plateau of production around 85 Mb/d that we have had since 2005. We have put a fluctuation range of 4% around this value as indicating the peak plateau which means that production must decline to 81.6 Mb/d before we are off the plateau. According to the thesis of Frederik Robelius capacity exists for production in the plateau range during the next 5 years. Personally, I believe that the record level of production will prove to be 2008.

(Swedish)

International Energy Agency (IEA) har nu skrivit ner den förväntade konsumtionen av olja för 2009. Man anger nu att medelproduktionen kommer att bli 83.9 miljoner fat om dagen (Mb/d). Jämfört med medelförbrukningen förra året är det en nedgång med 2.5 Mb/d. För 2010 tror man att produktionen skall på nytt stiga med 1.3 Mb/d, dvs fortfarande under rekordnoteringen för 2008. Det är framförallt i Asien som ökningen kommer. Man hoppas på en produktionsökning i Ryssland och från tjärsanden i Kanada.

Vi kan nu konstatera att 2008 under några år kommer att vara Peak Oil noteringen och vad vi kommer att se är en fortsättning på den platå runt 85 Mb/d som vi haft sedan 2005. Vi har lagt en fluktuation på 4% runt detta värde som gränsen för en Peak platå vilket betyder att vi skall ner till 81.6 Mb/d innan vi lämnar platån. Enligt Fredrik Robelius avhandling finns det utrymme för en platå de närmaste 5 åren men personligen tror jag att toppnoteringen blir 2008.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt