China University of Petroleum visits Uppsala / China University of Petroleum på besök i Uppsala

Posted on August 21, 2009

5


It was at the 2005 ASPO Conference in Lisbon that I first met Professor Pang from China University of Petroleum in Beijing (CUPB). Our second meeting was the following year when I was in China to, among other things, visit CUPB. We began then to discuss future collaboration. At the start of October 2007 we organized a workshop in Uppsala that addressed China’s and Sweden’s common future problems in terms of oil supply. Later in November a workshop on Peak Oil was organized in Beijing. After that workshop we agreed on a research collaboration between CUPB and Uppsala University that was later ratified by the leadership of both universities.

In August last year we began our collaboration when my Ph.D. students and I travelled to Beijing (see the following blogs about the visit: Blog 1, blog 2, blog 3, blog 4, blog 5, Blog 6 (summary) ). Now, one year later, our collaboration has resulted in 6 papers that have been submitted to various research journals for assessment.

Yesterday, a delegation of five people led by CUPB’s president Zhang Laibin made an official visit to Uppsala. When they visited my research group at the Ångström Laboratory, Uppsala University was represented by vice-rector Joseph Nordgren. Professor Nordgren is responsible for the University’s scientific research.


President Zhang is in the front row at the far right and vice-rector Nordgren is dressed in the light suit in the middle. The others are members of the delegation and of my research group.

The wonderful aspect of our collaboration is that we can now get assistance in obtaining detailed production data from China’s oilfields and we have the possibility of calculating China’s future oil production up until 2050. I will return to this topic later when the report is accepted for publication. China’s future oil needs are increasing and today they import a little over half of their consumption. If their domestic production does not grow then an increase in consumption of 10% means that their import requirements grow by 20%. China’s future oil production will be absolutely decisive for the world’s oil export market in the future.

(Swedish)

Det var på ASPO- konferensen i Lissabon 2005 som jag träffade professor Pang från China University of Petroleum in Beijing (CUPB) för första gången och en andra gång följande år då jag var i Kina bland annat besöktCUPB. Vi började diskutera ett framtida samarbete. I början av oktober 2007 ordnade vi en workshop i Uppsala som behandlade Kinas ock Sveriges gemensamma framtidsproblem vad det gäller oljeförsörjning och senare i november ordnades en Peak Oil workshop i Beijing. Efter workshopen enades vi om ett forskningssamarbete mellan CUPB och Uppsala universitet som senare undertecknades av de båda universitetens ledning.

I augusti förra året inleddes samarbetet då mina doktorander tillsammans med mig åkte till Beijing (se följande bloggs om besöket: Blogg 1, blogg 2, blogg 3, blogg 4, blog 5, Blogg 6 (sammanfattning) ) och nu ett år senare har vårt samarbete resulterat i 6 publikationer som nu har skickats in till olika forskningstidskrifter för bedömning.

Igår var en delegation på fem personer med CUPC:s president Zhang Laibin i spetsen på officiellt besök i Uppsala och då man besökte min grupppå Ångströmlaboratorit var Uppsala universitet representerad av vicerektor Joseph Nordgren. Professor Nordgren är ansvarig för universitetets naturvetenskapliga forskning.


President Zhang främre raden längs till höger och vicerektor Nordgren i ljus kostym i mitten. Övriga är medlemmar i delegationen och min grupp.

Det fantastiska med samarbetet är att vi nu kan få hjälp med att få detaljerade produktionsdata från Kinas oljefält och vi har nu möjlighet att beräkna Kinas framtida oljeproduktion fram till 2050. Jag skall återkomma till resultatet då rapporten är godkänd för publicering. Kinas framtida oljebehov ökar och idag importerar man lite mer än hälften. Om den inhemska produktionen inte ökar betyder det att en ökning i konsumtionen med 10% medför att deras importbehov ökar med 20%. Kinas framtida oljeproduktion blir helt avgörande för världens framtida oljeexportmarknad.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt