An energy security analysis for Uppsala county / En analys av Upplands energisäkerhet.

Posted on August 26, 2009

2


A new area of research opened up today for our research group at Uppsala University (Global Energy Systems). Two weeks ago Professor Larry Hughes from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia, Canada came as a guest professor to our group. At Dalhousie University Larry leads energy research in the Department of Electrical and Computer Engineering. It feels very inspiring that he has chosen to visit us as a guest professor. Larry has developed methods for calculating energy security in regions of different size related to emissions of carbon dioxide (Larry’s homepage).

STUNS, the “Foundation for cooperation between the universities in Uppsala, industry and society” (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) has as one of its overarching goals to establish the Uppsala region as a leading international centre for education, research, development and business in future energy technologies and energy systems (see the STUNS homepage).

Last week the energy network in the region had a meeting and Larry had the opportunity to describe the energy security research that he has done for Nova Scotia. We suggested that a similar study should be done for the Uppsala county area and, eventually, for the Mälaren region and the entire region around the Baltic Sea. The questions that we pose are: How will we reduce carbon dioxide emissions while preserving our energy security? How will we be affected in future by reduced access to oil and natural gas? How can renewable energy be introduced to increase energy security in future?

Today STUNS decided to support us so that we can begin a pilot study and we also decided that we together with STUNS will hold a public seminar on energy security in the Uppsala county area on 8 December. Those that are interested can already book from today.

(Swedish)

Ett nytt forskningsområde öppnades idag för vår forskningsgrupp vid Uppsala universitet (Global Energy Systems). Sedan två veckor tillbaka har vi professor Larry Hughes från Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada, som gästprofessor i vår grupp. Larry leder där energiforskningen vid “Department of Electrical and Computer Engineering” och det känns mycket inspirerande att han valt att vara gästprofessor i vår grupp. Larry har utvecklat metoder att beräkna energisäkerheten i regioner av olika storlek relaterat till utsläpp av koldioxid (Larrys hemsida).

STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, har som ett av sina övergripande mål att med utgångspunkt från universiteten i Uppsala, samt offentliga och industriella aktörer, etablera Uppsalaregionen som ett ledande internationellt centrum för utbildning, forskning, utveckling och företagande inom framtidens energiteknik och energisystem (se hemsida för STUNS).

Förra veckan hade energinätverket i regionen ett möte och Larry fick möjlighet att beskriva den energisäkerhetsforsning som han gjort för Nova Scotia. Vi föreslog att en liknad studie skulle göras för Uppsala län, och i förlängningen Mälarregionen och hela Östersjöregionen. Frågor som vi ställer oss är: Hur skall vi minska utsläpp av koldioxid med bevarad energisäkerhet? Hur kommer vi att påverkas i framtiden av minskad tillgång till olja och naturgas? Hur kan förnybar energi introduceras för att öka energisäkerheten i framtiden?

Idag beslutade STUNS att stödja oss så att vi kan påbörja en förstudie och vi beslutade också att vi tillsammans med STUNS skall ha ett offentligt seminarium om Upplands energisäkerhet den 8 december. Ni som är intresserade kan redan nu boka in dagen.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt