Termisk energiteknik

Posted on September 2, 2009

1Energy Systems Civil Engineering – ES3, 2009

An important part of my working day as a professor is to teach in energy systems civil engineering at Uppsala University. Currently it is the most sought after variety of engineering education. The term/semester has now begun and for the next 8 weeks there will be a lot of fiddling with schedules so that lectures, conferences and everything else can be accommodated on my agenda.

The course that began last Monday is named “Thermal Energy Technology” and when we had roll call in Uppsala’s Museum for Municipal Technology (the old pump house beside “Swandammen” [The Swan Dam]) there were 55 students that enrolled in the course. We will now learn about the technology that, every day, is used around the world when we – through burning – transform more than 80% of the energy we use. It is this technology that also causes global emissions of carbon dioxide. (Information on the course can be found on our homepage.)

When one discusses how we will reduce global emissions in future it is this technology that must be altered. We need to change away from fuels such as oil, natural gas and coal, become more efficient or simply stop using some of this technology. When they suggest that we must reduce global emissions by 50% the consequence will be a notable alteration in our current way of doing things.

At the moment we are learning about the technology behind steam power installations and the environmental aspects will also be examined. It will be interesting to see what suggestions for changes the students will come up with when we discuss environmental impacts at the end of the course.

(Swedish)

En viktig del av min vardag som professor är att undervisa på civilingenjörsutbildningen i energisystem vid Uppsala universitet. Idag är det universitetets mest eftertraktade ingenjörsutbildning. Terminen har nu börjat och de närmaste 8 veckorna bli det ett pusslande med tiden så att föreläsningar, konferenser och allt annat skall få plats på min agenda.

Kursen som började i måndags heter ”Termisk energiteknik” och då vi hade upprop i Uppsalas museum för kommunal teknik, det gamla pumphuset vid Svandammen, var det 55 studenter som skrev in sig på kursen. Vi skall nu lära oss den teknik som varje dag används runt om i världen då vi genom förbränning omvandlar mer än 80 procent av den energi som vi använder. Det är denna teknik som också orsakar de globala utsläppen av koldioxid (information om kursen finns på vår hemsida).

Då man nu diskuterar hur vi i framtiden skall minska de globala utsläppen av koldioxid är det just denna energiteknik som skall förändras. Det gäller att byta bort bränslena olja, naturgas och kol, effektivisera eller helt enkelt avstå från en del av tekniken. Då man föreslår att vi skall minska de globala utsläppen med 50% medför det en markant förändring av vår vardag.

Just nu går vi igenom tekniken för ångkraftanläggningar och miljöaspekterna skall också belysas. Det skall bli intressant att se vilka förslag till förändringar som studenterna kan tänka sig då de i slutet av kursen just skall diskutera miljöpåverkan.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt