Invester Growth Conference 2009

Posted on September 9, 2009

1


Yesterday autumn’s various presentations began with a lecture at the “Investor Growth Conference 2009” at the Grand Hotel in Stockholm. In February I was invited to the Swedish Swiss Chamber of Commerce in Switzerland that had organized a symposium in Zurich. Jacob Wallenberg was also invited (see the blog on the event). Immediately after my presentation Jacob said that more people should hear it and the day after I was contacted by Investor. That contact resulted in yesterday’s presentation. Some 50 people were invited representing the “growth industries” in which Investor invests.

As an introduction, Fredrik Härdén gave a presentation on “A rapidly developing world” and the message was the same as one sees from many other directions – the most important events in our future will occur in Asia.
After lunch I gave my presentation on “Peak Oil – Economy and Climate on the Path Down from the Peak” (a summary of the presentation can be read here). The best aspect of this was that they had given me nearly two hours to describe the future and it was a very interested group that listened. Before I began I asked how many of them had heard the term “Peak Oil” and also believed that Peak Oil represented reality. Only a few hands were raised. The same question after 90 minutes resulted in most of them putting up a hand.

To conclude I would just like to mention a comment from Axel Broms, “Peak Oil, is it interesting? It has already occurred!”

https://aleklett.wordpress.com/2009/02/11/838/
(Swedish)

Igår inleddes höstens olika föredrag med en föreläsning på ”Invester Growth Conference 2009” på Grand Hotell i Stockholm. I februari var jag inbjuden till Svenska handelkammaren i Schweiz, som had ordnat ett seminarium i Zurich. Inbjuden var också Jacob Wallenberg (se blogg om eventet). Direkt efter mitt föredrag sa Jacob att det där bör fler lyssna till och dagen efter tog man kontakt från Investor och den kontakten ledde fram till gårdagens föredrag. Inbjudna var cirka 50 personer representerande de tillväxtföretag som Investor satsar på.

Inledningsvis höll Fredrik Härdén ett föredrag om ”A eapidly developing world”, och signalen var den samma som så många andra signalerar, det som händer det händer i Asien i framtiden.

Efter lunch höll jag mitt föredrag om ” Peak Oil – Economy and Climate on the path down from the peak “ (en sammanfattning av föredraget kan läsas här) Det fantastiska var att man givit mig nästan två timmar för att förklara framtiden och det var en mycket intresserad skara som lyssnade. Innan jag började frågade jag hur många som kände till begreppet Peak Oil och som också trodde att Peak Oil var verklighet. Det blev ett fåtal händer i luften. Samma fråga efter 90 minuter resulterade i att de flesta räckt upp en hand.

Avslutningsvis vill jag nämna en kommentar från Axel Broms: ”Peak Oil, är det intressant? Det har ju redan skett.”

Posted in: Dagsaktuellt