”Hur snart tar oljan slut?”

Posted on September 11, 2009

2


(Just in Swedish as it refer to an article in Swedish)

I arbetsförmedlingens tidning ”Du – jobbet” finns en artikel med titeln ”Hur snart tar oljan slut?” (läs artikeln). Det är en bra artikel, men det finns lite felaktiga siffror. Delen med mig är OK. Här är några kommentarer:

Peak Oil är ett uttryck som myntades då Colin Campbell 2001 började skriva sina månadsbrev. Beslut om att bilda ASPO, the Association for the Study of Peak Oil&Gas, togs i Uppsala 2002 (www.peakoil.net). Det var 1956 som King Hubbert höll sitt berömda föredrag där han presenterade två alternative för framtida oljeproduktion I USA. Det alternativ som räknade med att det fanns ca 200 miljarder fat olja i USA är det som best beskriver verkligheten. Dr Hubbert använder en logistisk modell för att beskriva produktionen, men detta är bara ett specialfall av mer generaliserade modeller (se licentiatavhandling av Mikael Höök). Hubbertmodellen kan inte användas på övriga världen. Fredrik Robelius visade i sin avhandling att de hundra största oljefälten producerade 45% av världens olja. Vad det gäller oljeländer brukar Colin Campbell räkna med 65 och av dessa är det färre än tio som inte har nått maximal produktion. Förmodligen är det bara fem, dvs fler än 50 har nått maximum. Vår årliga konsumtion är runt 30 miljarder fat och under de närmaste 20 åren beräknar vi och IEA att man kommer att hitta ca 120 miljarder fat. Konstant förbrukning medför att det saknas 280 miljarder fat.

Att oljan behövs för världens tillväxt är välkänt och IEA räknar med en ökning med ca 1,5% om året. Under tillväxtperioden 2002-2006 ökade oljekonsumtionen med 10 procent. Det maximala oljepriset bestäms förmodligen av vad världsekonomin tål. Jag tror inte att $200 per fat är realistiskt. Ekonomin havererar innan dess.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt