Insecure Swedish imports of Danish oil / Osäker svensk import av dansk olja

Posted on September 14, 2009

2


As one of today’s press releases Uppsala University reported on our research study of future oil and gas production. (Here is the press release [in Swedish] and here is the article upon which it is based [in English])

The text of the press release is translated below:

Denmark’s production of oil and gas will decline markedly in future and all exportation may cease before 2030. This is the warning from a study from Uppsala University that was published today in the scientific journal Energy.

– This will affect Sweden’s energy security significantly since Denmark is one of the most important suppliers of oil and gas to the Swedish market, says Professor Aleklett who led the study.

Denmark controls only a small proportion of the oil under the North Sea but, nevertheless, is an important producer of oil and gas, not least as a key exporter to Sweden. Approximately 30% of the oil and 100% of the gas Sweden consumes is imported from Denmark.

The researchers have made a detailed study of all Danish oil and gas fields together with estimates of future contributions from undeveloped fields, new discoveries and technical advances. The study shows that it will be difficult to compensate for the declining production from ageing fields such that the ongoing decline will continue. Around 2030 they expect that Denmark will no longer be an exporter of oil and gas to Sweden.

(Swedish)

Idag har Uppsala universitet som ett av sina pressmeddelanden ett meddelande om vår forskningsrapport om framtida olje- och gasproduktion (här är pressmeddelandet och här är artikeln).

Ni kan också läsa meddelandet här nedan:

Danmarks framtida produktion av olja och gas kommer att minska påtagligt och all export kan upphöra innan 2030, varnar en studie från Uppsala universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Energy.

– Detta kommer att påverka Sveriges energisäkerhet påtagligt eftersom Danmark är bland de viktigaste leverantörerna av olja och gas för den svenska marknaden, säger professor Aleklett, som lett studien.

Danmark har bara en liten del av Nordsjöns olja, men är ändå en betydande producent av olja och gas, inte minst som nyckelexportör till Sverige. Ungefär 30 procent av oljan och 100 procent av gasen importeras från Danmark.

Forskarna har gjort en detaljerad studie av alla danska olje- och gasfält har tillsammans med uppskattningar av framtida bidrag från outvecklade fält, nya fyndigheter och tekniska landvinningar. Den visar att det blir svårt att kompensera nedgången i de åldrande fälten och att den pågående minskningen i produktionen kommer att fortsätta. Kring 2030 kan man därför vänta sig att Danmark inte längre kommer att vara en exportör av olja och gas till Sverige.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt