SVT – Change!: “Stop eating oil” / SVT – Ställ om: ”Sluta äta olja”

Posted on September 23, 2009

0


Last Thursday was occupied by TV Channel SVT and Bodil Appelquist at the Stockholm Trade Fair. We recorded a piece on energy and the environment for SVT’s climate site named “Change!”. Today they have published my piece on food. Those that have read my blog in recent times will not be surprised by the expression that we “eat oil”. (Click here to visit “Change” [“Ställ om”]).

Below is the transcript for those that cannot listen to the piece:
You believe that this is food [Kjell is holding a sandwich] but it is not, it is oil and in the future this oil will not exist. We must change our agriculture so that it becomes fossil-free. This must happen immediately and it is the most important political task we face.
(stamp, stamp, stamp – Change! – stamp, stamp, stamp)
Half of the oil we use today is used to put food on the table and last year we reached the maximum of global oil production. There will be less and less oil to produce food in the future. We must change. We must see to it that, in future, farmers are our heroes and I also believe that they should be paid like heroes.

We have an increasing world population and with less oil there is less food for more people. This means that more people will be hungry with every day that passes. More will starve. This is extremely serious and we need to act now.

It is extremely important that agriculture in the future is fossil-free. The farms themselves will need to produce the energy that they require to produce food. The methods to do this exist. There is biogas, there is ethanol and other solutions may be necessary. Research in this area is absolutely necessary if we are to have food for the world’s population in the future.

People discuss what level of CO2 emissions we must have. They say we can only emit 10% of the CO2 that we emit today from fossil fuel use but they don’t say how we will then produce food for the world’s population. This question is much more important than the question of climate. What is true is that, in future, too many people will have too little energy to use. The renewable energy investments that they now talk of are needed and are very important but they are needed for production of food, not for the climate’s sake.

My name is Kjell Aleklett and I am Professor of Physics at Uppsala University. I work with global energy systems and how to change them for a sustainable future.”

(Swedish)

I torsdags var SVT och Bodil Appelquist på Älvsjömässan och spelade in ett inlägg för SVT:s klimatsajt om energi och miljö, ”Ställ om”. Idag har man publicerat mitt inlägg om mat. Ni som läst min blogg den senaste tiden blir inte förvånade över uttalandet om att vi äter olja.
(Gå till sajten ”Ställ om”)

Det kan finnas de som inte kan höra inlägget. Här är den ”talad texten”:

”Du tror att det här är mat, men det är det inte, det är olja, och i framtiden så finns inte denna olja. Vi måste ställa om vårt jordbruk så att det blir fossilfritt. Det måste ske nu med det samma och detta är den viktigaste politiska uppgift som vi har framför oss.

(stamp, stamp, stamp – Ställ om – stamp, stamp, stamp)

Hälften av den olja vi använder idag används för att få mat på bordet och förra året hade vi ett maximum i den globala oljeproduktionen. Det kommer att finnas mindre och mindre olja för mat i framtiden. Vi måste ställa om, vi måste se till att framtidens jodbrukare blir framtiden hjältar och jag tycker också att de skall ha betalt för det.

Vi har en ökad världsbefolkning och med mindre olja så finns det mindre mat för fler personer. Det kommer att leda till att fler kommer att gå hungriga varje dag, fler kommer att svälta. Det här är akut och det krävs insatser just nu.

Det är enormt viktigt att framtidens jordbruk blir fossilfritt. Man måste på gårdarna själva framställa den energi som man behöver för att producera mat och lösningarna finns. Det är biogas, det är etanol, andra alternativ kan bli nödvändiga. Det krävs forskning inom området, absolut nödvändigt om vi skall ha mat för världens befolkning i framtiden.

Man diskuterar vilken utsläppsnivå (koldioxid) vi skall ha, man säger att vi bara skall släppa ut 10% av den koldioxid som vi idag släpper ut från fossila bränslen, men man talar inte om hur vi då skall få mat till världens befolkning. Detta är en mycket viktigare fråga än själva klimatfrågan. Det är så att för många personer har för lite energi att använda i framtiden och energisatsningarna som man nu pratar om, dom behövs, jätteviktiga, men satsningarna är för mat och inte klimat.

Jag heter Kjell Aleklett och är professor i fysik vid Uppsala universitet och arbetar med globala energisystem och förändringar i globala energisystem mot en hållbar framtid. ”

Posted in: Dagsaktuellt