ASPO International Conference in Denver, 1

Posted on October 12, 2009

1


This year’s international ASPO conference is held in Denver, Colorado, USA. It is the first time that the conference is held outside of Europe. The fact that ASPO-USA is very active domestically made the choice of the USA for this year’s conference venue quite easy. The conference officially begins today, Monday, but yesterday on Sunday a number of parallel symposia were organised and one of these was especially interesting for international participants.

I was very happy to open the proceedings with a presentation on “The Peak of the Oil Age”. Then we discussed renewable energy in Spain, methods to reduce Canada’s CO2 footprint and Venezuela and the economic crisis. My Ph.D. student, Bengt Söderberg was given the opportunity to present part of his doctoral work concerning the future natural gas crisis in Europe. “Peak Oil in China” was an interesting run-through of the significance of this question at various levels. The international symposium concluded with a presentation based in Switzerland. It concerned EROI, i.e. how much energy is returned on invested energy. All the contributions were very interesting and I can only say that there are amazingly many areas where energy is high up on the agenda.

(Swedish)

Årets internationella ASPO- konferens hålls i Denver, Colorado, USA. Det är första gången som konferensen hålls utanför Europa och det faktum att ASPO-USA har en mycket stark nationell verksamhet gjorde valet av USA ganska naturligt. Konferensen öppnas officiellt idag måndag men igår söndag ordandes ett antal parallella seminarier och ett av dessa riktade sig till internationella deltagare.

Till min glädje fick jag inleda med ett seminarium om ”The Peak Oil Age”. Sedan diskuterades förnybar energi i Spanien, metoder att minska Kanadas CO2 fotavtryck, Venezuela och den ekonomiska krisen. Min doktorand Bengt Söderberg fick möjlighet att presentera delar av avhandlingen som behandlar den framtida naturgaskrisen i Europa. Peak Oil i Kina var en intressant genomgång av frågans betydelse på olika nivåer. Det internationella seminariet avslutades med ett seminarium förankrat i Schweiz och vad som behandlades var EROI, dvs hur mycket energi får vi tillbaka på satsad energi. Alla bidrag var mycket intressanta och det är bara at konstatera att det finns ofantligt många intressanta områden där energi är högt upp på agendan.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt