Volvo and China / Volvo och Kina

Posted on October 29, 2009

3


For a while there have been rumours that the Chinese company Geely was going to buy Volvo from Ford. Yesterday came confirmatory information that this is the case. Volvo has been called the crown jewel among Swedish companies and it was with a tear in our eyes that we Swedes saw the giant corporation Ford buy Volvo 10 years ago. Now Ford needs money and for a considerable period they have made it known that they wish to sell Volvo.

In the mid-1980s I was in China for the first time and it was a completely different China from the one we see today. There were few cars on the streets. Taxis dominated and their most common customers were foreigners staying in hotels in Beijing. I remember especially how the Chinese spoke with pride that they had bought a large number of Volvo cars to serve as taxis in Beijing.

If someone then had said that a Chinese company would buy Volvo 25 years later it would have been taken as a joke. But now it can be reality. For we Swedes this is the final evidence that a power-shift is occurring in the world. When Ford bought Volvo the economic power was the USA. If Geely completes its purchase it is a clear indication that we face a new world order.

(Swedish)

Under en tid har det gått rykten om att det kinesiska företaget Geely skulle köpa Volvo av Ford. Igår kom ett bekräftande besked om att så är fallet. Volvo har kallats för kronjuvelen bland svenska företag och det var med en tår i ögonvrån som vi svenskar för 10 år sedan fick se att jättekoncernen Ford köpa upp företaget. Nu behöver Ford pengar och under en längre tid har man markerat att man vill sälja Volvo.

I mitten av 1980-talet var jag i Kina för första gången och det var ett helt annat Kina än vad vi ser idag. Det var få bilar på gatorna och dominerande var taxibilar och de vanligaste kunderna var vi utlänningar som bodde på hotellen i Beijing. Jag mins särskilt att man berättade med stolthet att man köpt in ett stort antal Volvobilar som taxibilar i Beijing.

Om någon då hade sagt att ett Kinesiskt företag skulle köpa Volvo om 25 år skulle man tagit det som ett skämt, men nu kan det bli verklighet. För oss svenskar är detta det slutliga beviset på att det finns en maktförskjutning i världen. Då Ford köpte Volvo fanns den ekonomiska makten i USA. Om Geely fullföljer köpet är det en klar markering att vi står inför en ny världsordning.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt