The visit to Sweden’s Parliament / Besöket i Sveriges riksdag

Posted on November 6, 2009

8


The invitation to the symposium in parliament on 4 November had been extended to members of parliament and others working in the parliament building. The symposium was an initiative of the Moderates [a “conservative” political party in Sweden that would, nevertheless, be regarded as left-of-centre relative to politics in most English-speaking nations, ML]. The meeting room that was booked had capacity for 36 people and most of the seats were occupied when we began our presentation. Only members of parliament from the Moderates and the Christian Democrats were present and it amazes me that the organizer’s political affiliation is thought to limit who can attend.

Those that attended engaged in a very interesting discussion about our research and we hope that this interest will spread to others as ripples spread on water. On Friday, our presentations will be posted on our research group’s website (www.fysast.uu.se/ges) so that the participants and others can see what we discussed. The most common comment from the participants was that our research is very interesting.

(Swedish)

Inbjudan till seminariet i riksdagen den 4 november hade gått ut till riksdagsmän och andra som arbetade i riksdagshuset och det var Moderaterna som var initiativtagare. Sammanträdesrummet som var bokat kunde ta 36 personer och de flesta av stolarna runt bordet var upptagna då vi började vår presentation. Vad det gäller riksdagsmän var det bara Moderaterna och Kristdemokraterna som var representerade och det förvånar mig att arrangörernas politiska färg tycks begränsa vilka som kommer.

De som var där hade en mycket intressant diskussion runt vår forskning och vi hoppas att detta intresse kommer att sprida sig till andra som ringar på vattnet. Våra presentationer kommer under fredagen att läggas ut på vår grupps hemsida (www.fysast.uu.se/ges) så att deltagare och andra kan ta del av det vi diskuterade. Den vanligaste kommentaren från deltagarna var att vår forskning är mycket intressant.

Posted in: 1