The Peak of the Oil Age – The Uppsala World Energy Outlook

Posted on November 9, 2009

6


I have sent the following message to our Energy Minister via the [Swedish] Parliament’s registrar:

Dear Energy Minister Maud Olofsson,

For the past 6 years the Global Energy Systems research group at Uppsala University, http://www.fysast.uu.se/ges, has conducted research on fossil fuel reserves and future production from these. In a number of scientific publications we have defined the parameters that are significant for production. Today, 9 November 2009, the international scientific journal Energy Policy has accepted for publication our article titled, “The Peak of the Oil Age – analyzing the world oil production Reference Scenario in World Energy Outlook 2008”.
.
Our analysis shows that the International Energy Agency (IEA) uses parameters in its calculations that cannot be supported on scientific grounds. For the year 2030, our scientifically-based calculations show that production of oil will be 25 million barrels per day lower than stated by the IEA.

This means that we have now reached the maximum rate of global oil production, Peak Oil. This will affect future economic development and carbon dioxide emissions. The article can be accessed at http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/PeakOilAge.pdf

The same message has also been sent to the general director of the Energy Authority, Tomas Kåberger.

(Swedish)

Via regeringens registrator har jag skickat följande meddelande till vår energiminister:

Bästa energiminister Maud Olofsson!

Under en period av 6 år har Globala Energisystem vid Uppsala universitet, http://www.fysast.uu.se/ges, bedrivit forskning om fossila reserver och framtida produktion av fossila bränslen. I ett antal vetenskapliga publikationer har vi definierat parametrar av betydelse för produktionen. I dag den 9 november 2009 har den internationella vetenskapliga tidskriften Energy Policy accepterat vår artikel ”The Peak of the Oil Age – analyzing the world oil production Reference Scenario in World Energy Outlook 2008”.

Vår analys visar att International Energy Agency (IEA) i sina beräkningar använder parametrar som inte kan styrkas på vetenskapliga grunder. För år 2030 visar våra beräkningar, baserade på vetenskapliga grunder, att produktionen av olja kommer att vara 25 miljoner fat om dagen lägre än vad IEA anger.

Det betyder att vi nu har nått maximal global oljeproduktion, Peak Oil. Detta kommer att påverka framtida ekonomisk utveckling och utsläpp av koldioxid. Artikeln finns tillgänglig på adressen: http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/PeakOilAge.pdf

Samma meddelande har också skickats till Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger

Posted in: Dagsaktuellt