Comments on “Key oil figures were distorted by US pressure, says whistleblower”, The Guardian

Posted on November 10, 2009

18


I am not surprised that some within the IEA have leaked this news. Rather, it is astonishing that this has not become known earlier. (See the article in the Guardian: Key oil figures were distorted by US pressure, says whistleblower.)

The article ”The Peak and Decline of World Oil and Gas Production” was published as long ago as 2003 in the scientific journal Minerals and Energy – Raw Materials Report by Kjell Aleklett and Colin C. Campbell (Volume 18, Number 1, 2003 , pp. 5-20[16].) It was the first “peer reviewed” article to discuss Peak Oil.

That article was read in 2007 by representatives of the “Global Transport Forum” of the OECD and they gave me the task of writing the report, ”Peak Oil and the Evolving Strategies of Oil Importing and Exporting Countries”. This report was one of those discussed at a round table meeting that was held in the IEA’s conference room in Paris. At that opportunity, in November 2007, I had a number of private conversations with officers of the IEA. The revelations now reported in the Guardian were revealed to me then under the promise that I not name the source. I had earlier heard the same thing from another officer from Norway who, at the time he spoke of the pressure being applied by the USA, was working for the IEA. Since these anecdotes were not scientific evidence I never made use of the information other than as inspiration to continue our own research.

Earlier, following a suggestion by Colin Campbell, I had communicated to Sweden’s delegate at the IEA that Sweden should leave the IEA since it was deceiving the world and this would have serious consequences globally. I also asked how they could approve of something like the World Energy Outlook that was so in error. I had previously posted an analysis of World Outlook 2004 on ASPO’s homepage. In the discussion that followed it was revealed that the USA was applying pressure. The pressure was that the IEA should consider the prognoses that USA’s Energy Information Agency releases half a year earlier as guidelines for the IEA report. In connection with this I can mention that, in 2003, we received financial support from [Sweden’s] Energy Authority to begin the research that has now resulted in our publication “Peak of the Oil Age” and that Sweden’s Energy Authority also financed the first Peak Oil conference (ASPO) that we held in Uppsala in 2002.

After meeting with the Swedish delegate I have, at various times, communicated my view that Guy Caruso (who was then responsible for the EIA and its prognoses) was one of the world’s most dangerous people. Today a great deal of the responsibility for this situation rests with him. I have also asserted that I did not think that the level of competence within the IEA could be so low that all of its officers believed in what they have been presenting. What these faulty analyses will cost the world in the future is difficult to estimate but all the crisis packages that are currently in place are presumably a smaller part of that cost. In our publication ”How reasonable are oil production scenarios from public agencies?” we have shown that the IEA’s future prognoses are erroneous.

One consequence of that which has now been revealed is that the emissions scenarios that the IPCC has advanced for calculating future carbon dioxide production from oil can never reflect reality. Before the round table conference in Paris I was also given the task by the OECD of writing another report, ”Reserve driven forecasts for oil, gas and coal and limits in carbon dioxide emissions”. In connection with the Global Transport Forum in Leipzig in 2008 I met the chairperson for the IPCC, Rajendra Kumar Pachauri, and gave him a copy of this report. The subsequent interest from the IPCC’s side can be described as absolutely zero.

I would also like to highlight the fact that, in 2005, I was invited to the House of Representatives to give testimony about Peak Oil. (The testimony)

It is time for President Obama to establish a commission to undertake a detailed investigation of the EIA’s activities and establish the truth. It is extremely important that the members of this commission have no associations with the oil industry.

(Swedish)

Jag är inte förvånad att någon inom IEA läcker denna nyhet. Det är snarare förvånande att den inte kommit tidigare. Läs artikel i The Guardian: Key oil figures were distorted by US pressure, says whistleblower.

Redan 2003 publicerades artikeln ”The Peak and Decline of World Oil and Gas Production” i den vetenskapliga tidskriften, Minerals and Energy – Raw Materials Report, Kjell Aleklett and Colin C. Campbell , Volume 18, Number 1, 2003 , pp. 5-20(16). Det är den första ”peer” reviderade artikel som diskuterar Peak Oil.

Denna artikel lästes 2007 av representanter för ”Global Transport Forum”, OECD, och man gav mig i uppdrag att skriva rapporten ”Peak Oil and the Evolving Strategies of Oil Importing and Exporting Countries” . Rapporten var en av de rapporter som diskuterades vid ett rundabordsmöte vid EIA:s huvudkontor i Paris. Vid det tillfället, november 2007, hade jag personliga diskussioner med tjänstemän vid IEA och det som nu rapporterades i The Guardian rapporterades då till mig, under löfte att inte nämna källan. Jag hade tidigare hört samma sak från en annan tjänsteman från Norge, som vid det tillfälle då han berättade om USA:s påtryckningar, arbetade med analyser för IEA. Eftersom detta inte är forskning har jag inte använt mig av denna information, men informationen har naturligtvis varit inspiration för att arbeta vidare med vår forskning.

Tidigare har hade jag på förslag av Colin Campbell framfört till Sveriges delegat vid IEA att Sverige borde lämna IEA eftersom man förde världen bakom ljuset och att detta skulle få alvarliga konsekvenser för världen. Jag frågade också hur han kunde godkänna något som så uppenbart var felaktigt. Jag hade tidigare analyserat World Energy Outlook 2004 på ASPOS hemsida. Av den diskussion som följde framkom det att USA utövade påtryckningar. Varje år på våren publicerar Energy Information Administrtion sin prognos och då vet man också vilken påtryckning det finns från USA. Kan i detta sammanhang nämna att vi 2003 fick medel från Energimyndigheten för att påbörja den forskning som nu lett fram till publikationen ”Peak of the Oil Age”, och att Sveriges energimyndighet var med och finansierade den första Peak Oil konferensen (ASPO) som vi hade i Uppsala år 2002.

Efter mötet med den Svenske delegaten har jag vid olika tillfällen framfört åsikten att Guy Caruso, då ansvarig för EIA och deras prognoser, var en av världens farligaste personer. Idag vilar ett stort ansvar på hans axlar. Jag har också hävdat att jag inte tror att kompetensen inom IEA skulle vara så dålig så att alla verkligen trodde på vad man presenterade. Vad dessa felaktiga analyser i framtiden kommer att kosta världen är svårt att uppskatta, men alla de krispaket som nu existerar är förmodligen den mindre prislappen. I vår publikation ” How reasonable are oil production scenarios from public agencies?”, visar vi att man vid IEA gör felaktig prognoser om framtiden.

Konsekvensen av det som nu framkommit medför att de utsläppsscenarier som IPCC rekommenderar för beräkningar av framtidens koldioxid från olja aldrig kan bli verklighet. Inför rundabordskonferensen i Paris fick jag också i uppdrag av OECD att skriva en annan rapport, ”Reserve driven forecasts for oil, gas and coal and limits in carbon dioxide emissions”. I samband med Global Transport Forum i Leipzig 2008 träffade jag ordförande för IPCC, Rajendra Kumar Pachauri, och överlämnade ett exemplar. Intresset från IPCC:sss sida har varit absolut noll.

Det är dags för President Obama att tillsätta en kommission som gör en detaljerad undersökning av EIA:s verksamhet och vad som är verklighet. Det är enormt viktigt att medlemmar i kommissionen inte har något samröre med oljeindustrin.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt