Pressinformation från Uppsala universitet: Seminarium om oljan, framtiden och klimatet

Posted on November 11, 2009

5


Seminarium om oljan, framtiden och klimatet
(pressinformation)
[Publicerad 2009-11-11]

De senaste dagarna har klimatfrågan uppmärksammats sedan IEA:s prognoser för framtida produktion av olja, naturgas och kol ifrågasatts i brittisk media. Professor Kjell Aleklett leder en forskargrupp i globala energisystem vid Uppsala universitet och har studier som bekräftar uppgifterna. Imorgon, torsdag, håller han ett seminarium som är öppet för allmänhet och media.

International Energy Agency (IEA), som är ett organ under OECD, presenterade den 10 november i London sina prognoser om framtida produktion av olja, naturgas och kol. Samma dag publicerade The Guardian en artikel där en anonym tjänsteman hävdar att IEA medvetet varit för optimistiska i sina prognoser under påtryckning av USA. Han nämner särskilt produktion från de oljefält som är i produktion idag och förväntad produktion från fält som man fortfarande inte har hittat.

Forskargruppen i globala energisystem vid Uppsala universitet har under året publicerat ett antal artiklar där villkor för produktion av olja, naturgas och kol beskrivits. Baserat på dessa artiklar har man gjort en vetenskaplig analys av de prognoser som IEA presenterar i sin skrift World Energy Outlook. Artikeln blev i måndags godkänd för publicering i tidskriften Energy Policy. Resultaten av undersökningarna bekräftar The Guardians uppgifter, att IEA:s beräknade produktion är för optimistisk.

– Slutsatsen är att det bara går att verifiera 75 procent av den produktion som IEA hävdar och detta medför att världen nu nått maximal oljeproduktion, säger professor Kjell Aleklett vid Uppsala universitet.

I förlängningen medför detta att de utsläppsscenarier som IPCC använder för beräkning av klimatförändringar är överdrivna, menar Kjell Aleklett. Forskargruppen har också i en tidigare artikel som gäller kolproduktionen i USA visat att de scenarier som skall ge de högsta temperaturökningarna i framtiden enligt IPCC inte kan bli verklighet i framtiden.

– För det framtida globala klimatet är dessa forskningsresultat mycket positiva eftersom det betyder att möjligheterna att stabilisera ökningen av den globala temperaturen till 2 grader ökar markant.

– Men våra beräkningar visar att det inte finns en framtid med ständigt ökad användning av fossila bränslen, vare sig olja, gas eller olja. Vi får en helt ny spelplan för energiförsörjningen, världen behöver nya globala energisystem. Det innebär att resurser för energiforskning måste ökas dramatiskt, säger Kjell Aleklett.

Tid och plats för seminarium: Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, torsdagen den 12 november 2009, kl. 15.15.

Kontaktperson: Professor Kjell Aleklett, 070 425 06 04, kjell.aleklett@fysast.uu.se

Anneli Waara

Posted in: Dagsaktuellt