“Peak of the Oil Age” and media

Posted on November 13, 2009

2


Our research at Global Energy Systems has two aspects. The primary one is to conduct research that is then published in scientific articles (publications). This work, that is mostly done by Ph.D. students and undergraduate students, also results in the production of theses (examples of master theses). The second aspect is that we hope that our research will influence society outside of the academic world – part of the university’s so called “third task”. This can occur through publication of opinion pieces or when journalists write about our work. When our scientific article, “The Peak of the Oil Age” was recently accepted for publication in the journal Energy Policy our conclusion – that the International Energy Agency (IEA) has overestimated the production of oil in 2030 by 25% – quickly became news. One reason for this is that, one day after our scientific publication became public, the IEA released the latest edition of its annual World Energy Outlook report. This made our research acutely relevant. On the same day The Guardian newspaper published an article in which a confidential inside source accused the IEA of intentionally overestimating future oil production. Our research was also particularly relevant in this case since the specific examples of incorrect estimates that are named in the Guardian article are the same that we describe in our scientific article. During the week a number of journalists from Sweden and other nations have spoken to us. Some of the articles they have subsequently written are listed below. Rapport [a Swedish TV news program] has also visited us and will present their first item on us in tomorrow morning’s economic news report. We will see if there is any additional reportage this evening.
International articles:

The Globe and Mail, Canada. Is the world awash in oil?, Eric Reguly

The Guardian, UK,
Oil: future world shortages are being drastically underplayed, say experts, Terry Macalister

Swedish newspapers:

Svenska Dagbladet,”IEA:s prognoser felaktiga [the IEA’s erroneous prognoses]”, Björn Lindahl

Dagens Nyheter, Varning för energikris [Warning of an energy crisis], Sofia Ohlsson Djerf

Sydsvenskan, Manipulerade oljeprognoser [Manipulated oil prognoses], Petter Birgersson

(Swedish)
Vår forskning vid Globala energisystem har två sidor. Det primära är att bedriva forskning som sedan publicerar i vetenskapliga artiklar (publikationer) och detta arbete, som till större delen görs av doktorander och studenter, skall också leda till olika akademiska examina (exempel på examensarbeten). Sedan hoppas vi att vår forskning skall påverka samhället utanför den akademiska världen och där har vi universitetets så kallade tredje uppgift. Det kan ske genom debattartiklar (DN-debatt) eller att journalister skriver om vår verksamhet. Vår vetenskapliga artikel ”The Peak of the Oil Age” godkändes i måndags av Energy Policy och vår slutsats att International Energy Agency (IEA) överskattar produktionen av olja år 2030 med ca 25 procent blev mycket snabbt en nyhet. En anledning till detta är att IEA dagen efter presenterade årets upplaga av World Energy Outlook och att detta aktualiserade vår forskning. Att The Guardian samma dag publicerade en artikel där en hemlig källa påstod att IEA medvetet överdrev framtida produktion gjorde vår forskning extra intressant då de specifika exempel som nämns är de samma som vi framför i vår artikel. Under veckan har ett antal journalister i Sverige och från utlandet haft samtal med oss och här är några av artiklarna finns här nedan. Rapport har också vart på besök och ett första inslag fanns med på morgonens ekonominyheter. Vi får se om man återkommer i kväll:

(Länkar till tidningar här ovan)

Posted in: Dagsaktuellt