Science Radio and Peak Oil / Vetenskapsradion och Peak Oil

Posted on December 3, 2009

15


(Swedish below)
One week ago we were visited by Malin Olofsson from the Swedish Science Radio. She was planning a program on Peak Oil. I was glad to see that she took the time to investigate the problems around Peak Oil. So far this year we have had 10 papers accepted for publication so there was a quite a lot to discuss. One of the papers addresses Sweden’s energy security and Denmark’s oil and gas exports. It came as a great surprise to her that Sweden is currently dependent on Denmark for our energy security. Today, this became one of the items on the morning news program. At the TV’s website they posted the following summary

Text page 119, SVT [Sweden’s Television], Wednesday 2 Dec 2009

Oil from Norway and Denmark running out

Sweden can become completely dependent upon Russia oil within 20 years according to researchers at Uppsala University.

Norway, Denmark and Russia today deliver 90% of the oil but within 8 years Denmark will cease its exports. Within 20 years Norway is estimated to not have more oil than that nation itself needs. According to Swedish Radio’s “Echo” [news program], the Energy authority has no plan for how Sweden’s oil imports will be secured.

“It is the oil companies’ responsibility to manage imports” the Energy Authority’s analyst Urban Kärrmark said to Echo.
That news item was a distilled version of the program that Science Radio sent at 12.10 PM, “Oil on the way to its end?”

This is how Malin Olofsson summarized the piece:

That Urban Kärrmark, the Energy Authority’s expert in this area, should give the answer he gave is quite remarkable. Since the Energy Authority funds part of our research one would expect that he would also take the time to listen and try to understand the research that we do. His actions can have serious consequences for Swedens’ future.

(Swedish)

För en vecka sedan hade vi besök av Malin Olofsson från vetenskapsradion. Hon planerade ett program om Peak Oil. Till min glädje tog hon sig tid att sätta sig in i problematiken runt Peak Oil. Hittills i år har vi fått 10 publikationer godkända för publicering så det var ganska mycket att diskutera. En av dessa handlar om Sveriges energisäkerhet och Danmarks olje- och naturgasexport. Det kom som en stor överraskning att Sverige just nu är beroende av Danmark för vår energisäkerhet. Idag blev detta en av morgonekots nyheter. På TV:s textsidor gjorde man följande sammanfattning.

Textsida 119, SVT, Onsdag 02 dec 2009

Oljan från Norge och Danmark sinar

Sverige kan bli helt beroende av rysk olja inom 20 år, enligt forskare vid Uppsala universitet.

Norge, Danmark och Ryssland levererar i dag 90 procent av oljan, men inom åtta år upphör Danmark med sin export och Norge beräknas inom 20 år inte ha mer olja än landet självt behöver.

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion har Energimyndigheten ingen plan för hur Sveriges oljeimport ska tryggas.

-Det är oljebolagens ansvar att sköta importen, säger Energimyndighetens analytiker Urban Kärrmark till Ekot.

Inslaget var ett koncentrat av programmet som Vetenskapsradion sände kl 12:10:
Oljeeran på väg mot sitt slut? – (http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2084268)

Så här sammanfattar Malin Olofsson inslaget:
”Enligt fysikprofessorn Kjell Aleklett vid Uppsala universitet nådde vi redan 2008 den globala oljetoppen, det som kallas peak oil och som innebär att oljeproduktionen av de lättillgängliga oljan nått sitt maximum. Att komma bort från vårt oljeberoende borde därför vara högt prioriterat bland politikerna enligt honom. Några som nu gör slag i saken är kommunpolitikerna Fredrik Sjöberg (m) och Boo Östberg (c) i Knivsta kommun. De har sett till att kommunen bland annat både köpt vindkraftverk och byggt cykelvägar. Kommunen skulle också kunna bli självförsörjande av mat visar kommuntjänstemännens beräkningar.
Men på energimyndigheten tycker oljexpertena inte att det behövs någon nationell plan för var Sverige ska få sin olja ifrån i framtiden. Det kommer oljebolagen och marknaden lösa av sig självt menar de.”

Att Urban Kärrmark som Energimyndighetens expert på området lämnar det svar som han gör är ganska anmärkningsvärt. Då Energimyndigheten betalar en del av vår forsning borde man förvänta sig att han tog sig tid att lyssna och försöka sätta sig in i den forskning som vi gör. Hans agerande kan få allvarliga följder för Sveriges framtid.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt