How will we save the rainforest? / Hur skall vi rädda regnskogen?

Posted on December 14, 2009

3


Last summer I met Mattias Klum (Sweden’s world famous photographer for National Geographic) when we both attended the Tällberg Forum. We discussed problems concerning global energy systems and Mattias hoped that we could meet during autumn to continue the discussion. Three weeks ago we met once again in Uppsala. During that meeting we realized that we had many points of interest in common. He invited me to Copenhagen to the symposium that the Swedish Post Code Lottery was organising on “Fighting Deforestation – Solutions and Commitments beyond Copenhagen”. I accepted the invitation since it seemed interesting to discuss issues concerning rainforests.

During the Climate Conference in Copenhagen Mattias is holding an exhibition titled, “The Testament of Tebaran”. If you are in Copenhagen you can see it at Amaliehaven, behind Hotell Admiral near Nyhaven. The high point of the exhibition was the symposium that the Post Code Lottery organized last Sunday. It was a wonderful event with Crown Princess Viktoria as Guest of Honour. Mattias displayed his wonderful images from Borneo and one could take pleasure in appreciating the beauty of nature there. Towards the end he showed the threat to this environment, i.e. the destruction of the rainforest that is underway to make room for palm oil plantations and how the rainforest’s animals are affected by this. The treacherous aspect of showing all these beautiful images of nature is that one can be fooled into believing that no problems exist there, but they do.

The United Kingdom’s former prime minister, Tony
Blair, was also on the list of speakers as was Norway’s former prime minister Gro Harlem Brundtland (currently “Envoy of the Secretary-General for Climate Change”), Lasse Gustavsson (general secretary for the Swedish arm of the WWF), Maria Wetterstrand, (spokesperson for the Swedish Green Party), and Professor Jacqueline McGlade (Executive Director of the European Environmental Agency). All these speakers noted how important it was to solve the problem of rainforest destruction and that this becomes part of the agreement in Copenhagen. No concrete proposals were advanced.

Some examples of actions that could be taken to inhibit rainforest destruction were given from the audience. IKEA described how they avoid sourcing products produced from rainforest materials. When the hamburger chain MAX described how their goal was to sell hamburgers with less meat there were many smiles among the delegates. The fact is that meat has an enormous CO2 footprint.

An illustration by Olle Qvennerstedt

In the quest for biofuels, palm oil has become a raw material with which to produce biodiesel. The question is how great is the potential for biodiesel production from palm oil? In an article recently accepted for publication by the journal Ambio we have examined the diesel production from palm oil that would be possible if all palm oil globally was used for this. This thought experiment shows that that the amount of diesel produced would be equivalent to only 1% of current oil consumption within the transport sector. Currently, palm oil is used by many sectors but it is primarily used in the food industry.

The fact that palm oil production can only contribute a small fraction to future fuel needs in the transport sector means that we should try to find various ways to inhibit expansion of palm oil cultivation. This question is being discussed in Copenhagen. Personally, I think that they should develop a system where they use the residues/byproducts from agriculture to make biogas. The potential for biogas production is very much greater than that of making fuel from palm oil. Using biogas in agriculture can be an important component in developing a future fossil-free agricultural system.

In the evening I met John Liu and his wife Kosima. Wonderful things have happened since he presented on the Loess Project at the Tällberg Forum last summer and I will return to this later. Meanwhile you can read the article that was recently published in the New York Times. It was wonderful that we all met in this little corner of the world.

(Swedish)

I somras träffade jag Mattias Klum (Sveriges världsberömde fotograf för National Geographic) då vi båda besökte Tällberg forum. Vi diskuterade problemen runt de globala energisystemen och Mattias hoppades att vi kunde träffas under hösten och fortsätta den diskussionen. För tre veckor sedan träffades vi på nytt i Uppsala och under mötet insåg vi att det fanns många beröringspunkter. Han bjöd in mig till Köpenhamn och till det seminarium som Svenska Postkodlotteriet skulle anordna om ”Fighting Deforestation – Solutions and Commitments beyond Copenhagen”. Jag tackade ja då det verkade intressant att få diskutera problemen runt regnskogen.

Under klimatmötet i Köpenhamn har Mattias en fotoutställning med namnet ”The Testament of Tebaran”. Om ni är i Köpenhamn kan ni se den på Amaliehaven, bakom Hotell Admiral nära Nyhaven. Höjdpunkten på utställningen var det seminarium som Postkodlotteriet organiserade i söndags, ett perfekt arrangemang där kronprinssessan Viktoria var hedersgäst. Mattias visade sina fantastiska bilder från Borneo och man njöt av hur fantastiskt vacker naturen är. Mot slutet visades hotet mot miljön, dvs den skövling av regnskog som pågår och hur regnskogens djur påverkas för att ge plats åt oljepalmsodlingar. Det förrädiska med att visa alla de vackra naturbilderna är att man kan luras att tro att det inte finns några problem, men det finns det.

På talarlista fanns också Storbritanniens f.d. statsminister Tony Blai, Norges f.d. statsminister Gro Harlem Brudtland, nu ”Envoy of the Secretary-General for Climate Change”, Lasse Gustavsson, generalsekreterare för svenska WWF, Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet och Prof. Jacqueline McGlade, Executive Director European Environmental Agency. Alla markerade hur viktigt det var att lösa avskogningen av renskogen och att detta blev en del av uppgörelsen i Köpenhamn. Några konkreta förslag framfördes inte.

Från auditoriet framfördes några exempel på åtgärder och IKEA nämnde vad man gör för att inte få in produkter från renskogen. Då hamburgerkedjan MAX berättade att deras mål var att sälja hamburgare med mindre kött spred det sig ett leende bland deltagarna. Faktum är att kött har ett ofantligt stort CO2 avtryck.

An illustration by Olle Qvennerstedt

I jakten på biodrivmedel har palmolja blivit en råvara för biodiesel. Frågan är hur stor potential det finns för att producera biodiesel från palmolja. I en artikel som nyligen accepteras för publicering i Ambio har vi jämfört möjlig diesel produktion från oljepalmsolja om hela den globala produktionen skulle förvandlas till diesel. Ett tankeexperiment som visar att det bara skulle morsvara 1% av dagens oljekonsumtion inom transportsektorn. Dagens produktion av palmolja används inom många sektorer men framförallt inom livsmedelindustrin.

Det faktum att palmolja i framtiden bara kan bli en liten del av drivmedel för transportsektorn gör att vi bör försöka att hitta olika stödformer för att förhindra en expansion. Frågan diskuteras här i Köpenhamn och personligen tycker jag att man skall utveckla system där man tar vara på restprodukter från jordbruket för att göra biogas. Potentialen är enormt mycket större än att göra drivmedel från palmolja. Att använda biogas inom jordbruket kan vara en viktig komponent för att utveckla ett framtida fossilfritt jordbruk.

På kvällen träffade jag John Liu och hans fru Kosima. Sedan han presenterade Loess projektet på Tällberg Forum i somras har det hänt fantastiska saker och jag skall återkomma till det. Under tiden kan ni läsa den artikel som nyligen fanns i The New York Times. Fantastiskt att vi finns med på ett litet hörn.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt