A cold start to the new year

Posted on January 11, 2010

3


(Swedish below)

Monday 11 January is the day when Sweden returns to normal after a long holiday – a holiday when we consumed large amounts of energy. The whole of Sweden has had a white Christmas. Electricity consumption has been high and electricity production is under strain. Poor planning means that a number of nuclear power stations stand idle or run at reduced power. They have started the reserve power station in Karlshamn that uses oil as fuel and our second reserve power station in Stenungsund (also oil) is standing by. Today the power requirement is estimated to increase and it will be interesting to see what happens.

The public debate about energy normally concerns the amount of energy produced during a year and very seldom does it address energy per unit of time, i.e. power. We turn to electricity as the ultimate solution to heating our homes. Solar heating panels on the roof do not give very much. Air heat pumps give a minimal amount of additional energy when the outside temperature is so low. These and other systems with insufficient capacity are backed up by electricity. With the current high electricity prices everyone will now get to pay for the deficits of the passive energy systems.

It is not only Sweden that is having a “wolf” [very cold] winter (in double measure since we have just had the first legal wolf hunt in Sweden for a long time). All of Europe, China, Japan and North America are experiencing freezing conditions. At the same time it is quite warm in the southern hemisphere so that the world’s average temperature is presumably unaffected (Michael, my translator from Adelaide, Australia: It has been >40C for the past three days in Adelaide. Please send cold weather immediately!). In this period after Copenhagen the climate discussions have frozen and we are a long way from a global agreement and we will presumably never see a binding agreement in the future. The main reason is that there is no global government that can exert its authority.

During 2010 the global economy is expected to recover and demand for oil is expected to increase. At the moment the price on Nymex is $83.50 per barrel while Brent crude costs $81.37 per barrel. What will happen to the price during the year? Nymex estimates a weak increase to $88 per barrel by December 2010 and someone has just bought oil for $88.40 for delivery in December 2010. It will be interesting to see if that is a good or bad investment. At the moment the Peak Oil debate is not very “warm” but I believe it will “heat up” during this year.

(Swedish))

Måndagen den 11 januari är dagen då Sverige återgår till vardagen efter en lång helg, en helg då vi konsumerat stora mängder energi. Hela Sverige har haft en vit jul och elkonsumtionen har varit stor och produktionen är ansträngd. Dålig planering gör att ett antal kärnkraftverk står stilla eller går med begränsad effekt. Man har startat reservkraftverket i Karlshamn med olja som bränsle och vårt andra reservkraftverk i Stenungsund är beredd. I dag beräknas effektbehovet öka och det skall bli intressant att se vad som händer.

Den allmänna energidebatten handlar normalt om mängden årlig produktion av energi och väldigt sällan om energi per tidsenhet, det vill säga effekt. På marginalen vad det gäller uppvärmning av våra bostäder är det el som gäller. Värmepanelerna på taket ger inte så mycket, luftvärmepumparna ger minimalt energitillskott nu då temperaturen där ute är så låg, och andra underdimensionerade system backas upp med el. Med höga priser på el får nu alla vara med och betala för de passiva systemens brister.

Det är inte bara Sverige som har en vargavinter (i dubbel bemärkelse eftersom vi just haft en första tillåtna vargjakten på mycket länge). Hela Europa, Kina, Japan och Nordamerika är nedkylda. Samtidigt är det ganska varmt på södra halvklotet så jordens medeltemperatur påverkas förmodligen inte. Vad det gäller tiden efter Köpenhamn så är vi långt från en global överenskommelse och vi kommer förmodligen aldrig att se en bindande överenskommelse i framtiden. Den största anledningen är att det inte finns en global regering som kan utöva makt.

Under 2010 förväntas den globala ekonomin att återhämta sig och efterfrågan på olja förväntas öka. Just nu är priset på Nymex $83.50 per fat medan Brent oljan kostar $81.37 per fat. Vad händer med priset under året? Nymex anger en svag ökning till $88 per fat i december 2010 och någon har just köpt olja för $88.40 per fat med leverans i december 2010. Det skall bli intressant att se om det är en bra eller dålig investering. Just nu är Peak Oil debatten inte så het men jag tror att den vaknar under året.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt