Aviation industry in the balance

Posted on January 13, 2010

1


(Swedish below)

Rising fuel prices and fewer passengers are forcing the world’s leading airlines to restructure their businesses. At the moment it is Japan Airlines that is at risk. A restructuring plan shows that 12,600 employees, equivalent to 30% of the personnel, must be retrenched and the risk is great that the company will be declared bankrupt. The value of its shares has now fallen by 45% and the next few days will be decisive for Japan’s pride and Asia’s largest airline.

SAS, the airline of Denmark, Norway and Sweden, also has big problems. It has lost 14% of its passengers and is feeling the effects of competition from the cut-price airlines. The recession has forced many to choose a cheaper alternative or to avoid flying. According to the global aviation organization IATA, passenger traffic in November last year was down 6% on 2008’s maximum and freight has declined by 10%.

In November 2008 IATA held a conference in Shanghai on the future of aviation. At that time the predictions were that passenger and freight traffic would grow by 5% per year during the next 20 years. In my presentation I showed that this was a completely unrealistic prognosis and that, instead, we needed to discuss a future with reduced aviation activity. Peak Oil means limitations on aviation fuel volumes in the future. Michael Lynch, the economist who denies the reality of Peak Oil, advanced a different opinion and our contributions concluded with a discussion where the price of oil became the main question. Here is a statement in my blog from November 2008:
” Finally we got to the question that everyone wants an answer to – what will the price of oil be in 10 years? My standing answer is that the price will be what we are willing to pay, but we presumably will not pay more than $147 per barrel in the near future. Michael Lynch confessed that he usually underestimates the price when he guesses and, that having been said, his answer was “between $40 and $50 during the next 10 years”.

During the 20th century it has been a matter of national pride to have a national airline. How these national treasures will be managed in the future will be decisive for the aviation industry. Personally, I suggested a number of years ago that the Swedish state should sell SAS while it was still worth something.

(Swedish)

Stigande bränslepriser och färre resenärer tvingar nu världens ledande flygbolag till omstrukturering av verksamheten. Just nu är det Japan Airlines som är i gungning. En omstruktureringsplan visar att 15600 anställda, vilket motsvarar 30% av personalen, måste bort och det är stor risk för att bolaget kommer att begäras i konkurs. Aktiekurserna har nu sjunkit med 45% och de kommande dagarna blir avgörande för Japans stolthet och Asiens största flygbolag.

SAS, Danmarks, Norges och Sveriges flygbolag, har också stora problem. Man har tappat 14% av sina passagerare och konkurrensen från lågprisbolagen är kännbar. Lågkonjunkturen har tvingat många att välja ett billigare alternativ eller att avstå från att flyga. Enligt den globala flygorganisationen IATA låg passagerartrafiken i november förra året 6% under toppnoteringarna från 2008 och vad det gällde flygfrakten så har den minskat med 10%.

I november 2008 höll IATA en konferens i Shanghai om flygbränslets framtid. Då var prognoserna att person- och fraktflyget skulle öka med 5% om året de närmaste 20 åren. I min presentation visade jag att detta var helt orealistiska prognoser och att vi i stället måste diskutera en framtid med minskad flygaktivitet. Peak Oil medför en begränsad mängd flygbränsle i framtiden. Michael Lynch, ekonomen som förnekar Peak Oil, framförde andra åsikter och våra inlägg avslutades med en diskussion där priset på olja blev huvudfrågan. Här är ett uttalande från min blogg i november 2008:

” Finally we got to the question that everyone wants an answer to – what will the price of oil be in 10 years? My standing answer is that the price will be what we are willing to pay, but we presumably will not pay more than $147 per barrel in the near future. Michael Lynch confessed that he usually underestimates the price when he guesses and, that having been said, his answer was “between $40 and $50 during the next 10 years”.

Under 1900-talet har det varit en nationell stolthet att ha ett nationellt flygbolag. Hur dessa nationella klenoder skall förvaltas i framtiden blir avgörande för flygindustrin. Personligen framförde jag för några år sedan att svenska staten skulle sälja SAS medan man kunde få något betalt för bolaget.

Posted in: Dagsaktuellt