Peak oil and the Human Well Being Equation / Peak Oil och den globala välfärdsekvationen – Mat, klimat, ekonomi och fred på jorden

Posted on January 26, 2010

4


The trip from the university town Uppsala to the university town Lund was by train through a Sweden hit by the year’s worst snow storm. For many days the weather man has encouraged people to stay at home but I trusted that the train would manage the journey and it did so without problems. Once in Lund I then stomped though the snow-covered streets. The Foreign Policy Association in Lund had advertised my presentation to its members but also on Facebook and about 60 people had responded that they would come to Café Athen in the Academic Association Castle. I believe that most of the respondents also defied the snow storm in Lund to attend.

It is always very interesting to discuss Peak Oil with young people since they quickly become aware that the timeframe we are discussing, i.e. the next 20 years, constitutes the most important years in their future. For one and a half hours we discussed this future from the starting point of the two debate articles that I had written for “Focus” and “DN Debate” before the climate change negotiations in Copenhagen. The interest was very great and some of us continued the discussion over a glass of beer and a little food.

Every time that I discuss the database that is the foundation for the IPCC’s climate change prognoses the audience becomes quite convinced that there is truth in my criticism. Yesterday was no exception. For the past 6 years I have tried to get a journalist sufficiently interested to take up the question seriously but it seems as though they regard the IPCC as an icon that shall not be questioned.

(Swedish)

Resan från universitetsstaden Uppsala till universitetsstaden Lund blev en tågresa genom ett Sverige drabbat av årets värsta snöstorm. Under flera dagar har man uppmanat folk att stanna hemma, men jag litade på att tåget skulle klara resan och det gjorde det utan problem. Väl framme i Lund blev det pulsande genom snötäckta gator. Förutom till medlemmar hade Utrikespolitiska Föreningen i Lund annonserat mitt föredrag på Facebook och ca 60 personer hade meddelat att man skulle komma till Café Athen i AF-borgen och jag tror att samma antal hade trotsat snöstormen i Lund.

Det är alltid mycket intressant att diskutera Peak Oil med ungdomar då de mycket snart blir medvetna om att den tidsram som vi diskuterar, det vill säga de närmaste 20 åren, faktiskt är de viktigaste åren av deras framtid. Under en och en halv timma diskuterade vi denna framtid utifrån de två debattartiklar som jag skriv på Brännpunkt och DN Debatt inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Intresset var mycket stort och några av oss fortsatte diskussionen över ett glas öl och lite mat.

Varje gång som jag diskuterar den databas som ligger till grund för IPCC:s klimatförändringar så är min publik ganska övertygade om att det ligger något i kritiken och gårdagen var inget undantag. Jag har nu under 6 års tid försökt att få någon journalist intresserad och verkligen ta tag i frågan, men det verkar som om man anser att IPCC är en ikon som inte skall ifrågasättas.

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=274660970635&index=1

http://www.facebook.com/event.php?eid=274660970635&index=1

Posted in: Dagsaktuellt