Future Production of SAAB – Peak Oil and Peak Car

Posted on January 29, 2010

6


For the past few days the main news in Sweden has been GM’s sale of SAAB to the Dutch sports car company Spyker Cars. A historically interesting fact is that both SAAB and Spyker are both offshoots from the early days of the aviation industry. At the moment everyone is very happy and pleased but there is one little detail that remains. It is that The European Investment Bank must provide a loan for 5 billion Swedish Crowns [~US$680 million]. In spite of the fact that the Swedish government has already guaranteed the loan there is risk that it will be denied. Victor Muller, the managing director of Spyker Cars, is not completely certain that the loan will be granted and gives the likelihood as 50/50.

Let’s forget this little storm cloud and, instead, study the new conditions for the company. When the factory is in production they plan to produce 220 cars per day. Last year, that was really a crisis year, they sold 39,000 cars. They should have already been making 2010’s models but are now delayed by some weeks. A production volume of 60,000 cars is given as necessary to make the activity worthwhile but, of course, they will want to make a profit. To do that they must raise production to 100,000 cars per year.

How should we regard a production level of 100,000 cars per year if we include Peak Oil as a parameter. In our article “Peak of the Oil Age” in Energy Policy we assert that oil production in 2030 will be at least 10 million barrels per day lower than now. (Here you can find a comparison between our future production prognosis and that given by the International Energy Agency.) Of course there will be cars produced in 2030 and the proportion of oil production claimed by the transport sector will certainly grow. In Sweden the consumption of oil has fallen dramatically since 1970 but if we look at the transport sector then consumption has increased by around 100%. It is, therefore, realistic to assume that fuel consumed by transport will remain on a plateau up to 2030.

Peak Car Production

During the previous 11 years a total of 502 million cars have been produced globally. In the diagram above one can see that “Peak Car” production occurred in 2007 at 54.9 million cars. SAAB’s production today is approximately 0.1% of global production and if they succeeded in producing 100,000 cars per year it would approach 0.2%. The conclusion is that SAAB will always be a niche manufacturer. Many wish to see SAAB as a globally leading producer of environmentally-friendly cars but, for that, production would have to be some whole percentage of global production. It is unrealistic to think that they will reach that level.

What type of niche market car should they then concentrate on? Their first goal must be to get Swedes to buy a new SAAB compared to all the other cars on the market. The second categories of buyers to target are those that want a European car. The fact that the Chinese do not own SAAB can give SAAB an advantage in the European market relative to Volvo, as the Chinese plan to take over Volvo (Volvo is also a Swedish car). When considering Peak Oil there are two possible niche markets – those that will be able to afford their current levels of gasoline/diesel fuel consumption in the future or those that want a clearly environmentally friendly car that has high status. An important detail that Spyker must understand is that SAAB automobiles must remain attractive for purchase as company cars. If they do not receive a favourable environmental classification then Swedish authorities and companies will remove SAAB as a company car option.

The conclusion is that, with the right profile guided by future environmental and Peak Oil considerations, there is an opportunity for SAAB to reach a niche market that can sustain a production level of 0.2% of world production.

(Swedish)

Huvudnyheten de senaste dagarna i Sverige är GM:s försäljning av SAAB till det holländska sportbilsföretaget Spyker Cars. En historisk intressant notis är att SAAB och Spyke är avknoppningar från flygindustrins barndom. Just nu är alla enormt glada och nöjda, men det finns en liten detalj som återstår och det är att Europeiska Investeringsbanken ställer upp med ett lån på 5 miljarder kronor. Trots att svenska staten redan har garanterat lånet finns det risk för att det blir ett nej och Victor Muller, vd för Spyker Cars, är inte hundraprocentig säker på att lånet blir beviljat utan anger möjligheten till 50/50.

Låt oss glömma detta lilla orosmoln och studera de nya förutsättningarna. När fabriken är igång planerar man 220 bilar om dagen vilket bli om man tar hänsyn till semester med mera 60000 bilar om året. Förra året, som verkligen var ett krisår, sålde man 39000 bilar. Man skulle redan ha varit igång med 2010 års modeller, men nu är man försenade några veckor. En produktion av 60000 bilar nämns som undre gränsen för att få lönsamhet i verksamheten, men självklart vill man gå med vinst och då gäller det att komma upp till en produktion av 100000 bilar per år.

Hur skall vi se på produktionen av 100000 bilar per år om vi lägger in Peak Oil som en parameter. I vår artikel ”Peak of the Oil Age” i Energy Policy konstaterar vi att oljeproduktionen 2030 kommer att vara minst 10 miljoner fat om dagen lägre än vad den är idag (här hittar ni en jämförelse mellan vår framtidsproduktion och den som International Energy Agency anger). Självklart kommer man att producera bilar år 2030 och transportsektorns andel av oljeproduktionen kommer säkert att öka. I Sverige har konsumtionen av olja minskat dramatiskt sedan 1970 men om vi tittar på transporsektorn så har konsumtionen ökat med cirka 100%. Det är därför realistiskt att anta att bränsle för transporter kommer att ligga på en platå fram till 2030.

(Samma bild som ovan)

Under de senaste 11 åren är summan av den globala produktionen 502 miljoner bilar. Från diagrammet här ovan kan man se att vi har ”Peak Car” produktion 2007 med 54,9 miljoner bilar. Den produktion som SAAB har idag är ungefär en tiondels procent av den globala produktionen och skulle man lyckas med att nå 100000 bilar per år då närmar man sig 0.2 procent. Slutsatsen blir att SAAB alltid kommer att förbli en nisch bil. Många vill se framtidens SAAB som en globalt ledande miljöbil men då borde produktionen utgöra någon procent av den globala produktionen och att man skall hamna där är orealistiskt.

Vilken typ av nisch bil skall man då satsa på? Mål nummer ett måste vara att vi svenskar vill köpa en ny SAAB jämfört med alla andra bilar som finns på marknaden. Nästa kategori köpare är de som vill ha en europeisk bil. Det faktum att det inte är kineser som äger SAAB kan medföra en marknadsfördel för SAAB gentemot Volvo i Europa. Vad det gäller Peak Oil finns det två vägar, de som köper SAAB kommer att ha råd att köpa den bensin och diesel som produceras i framtiden, eller en kund som väljer en klart miljöinriktad bil med status. En viktig detalj som Spyke måste förstå är att SAAB även i framtiden måste vara en attraktiv tjänstebil. Om den inte blir miljöklassad så kommer svenska myndigheter och företag att plocka bort SAAB som ett möjligt val.

Slutsatsen blir att med rätt profil där miljö och Peak Oil är drivliner mot framtiden finns det möjlighet för SAAB att nå en nisch produktion på 0.2 procent.

Posted in: Dagsaktuellt