ABC interview on Peak Oil using Skype

Posted on February 1, 2010

0


Technology changes and provides new possibilities for the media. On 20 January 2010 Mick Jagger was interviewed on CNN’s Larry King Live program. What was interesting was that Mick Jagger sat in his home and the interview was done via Skype. Today it is my turn to try out the new technology.

It was Senior Correspondent Jeff Waters from the Australia Network, ABC News(Australian Broadcasting Corporation) who wanted to do an interview with me via Skype on Peak oil and my view of the current situation. “I am in the process of producing a television current affairs item regarding Peak Oilfor broadcast on the ABC’s international and domestic television and radio networks, and am very keen to talk with you about your views”, was how his request was put.

Of course we discussed the price of oil and what we could expect in the future but I tried to point out that Peak Oil is a matter of the physical production of oil, not the price. The magnitude of the fluctuations in oil production is not as great as one might think when looking at the magnitude of the fluctuations in the oil price. We also discussed other questions and the current affairs item, when it is ready, will eventually be accessible via the internet.

(Swedish)

Tekniken förändras och ger nya möjligheter för media. Den 20 januari 2010 intervjuades Mick Jagger på Larry King live, CNN, och det intressanta var att Mick Jagger satt i sitt hem och intervjun gjordes vid Skype. Idag var det min tur att få vara med om den nya tekniken.

Det var Senior Correspondent Jeff Waters, Australia Network, ABC News, Australian Broadcasting Corporation, som ville göra en intervju om Peak Oil och min syn på dagsläget via Skype: ” I am in the process of producing a television current affairs item regarding Peak Oil for broadcast on the ABC’s international and domestic television and radio networks, and am very keen to talk with you about your views.”

Självfallet diskuterades oljepriset och vad man kunde vänta sig för pris i framtiden, men jag försökte poängtera att Peak Oil har och göra med fysisk produktion av olja och att vi faktiskt inte har så stora fluktuationer som man skulle tro utifrån prisfluktuationerna på olja. Vi diskuterade även andra frågor och det färdiga programmet skall så småningom bli tillgänglig via Internet.

Posted in: Dagsaktuellt