We need global ‘energy miracles’

Posted on February 15, 2010

2


The expression, “We need global energy miracles” is taken from Bill Gate’s speech at the TED-conference in Long Beach, California. In the last month the Bill and Melinda Gates Foundation has donated 10 billion dollars for vaccines for children in developing nations. Now it appears they are changing their focus to a new area, ”Finding a cheap and clean energy source is more important than creating new vaccines and improving farming techniques”.

In his speech Bill Gates noted also the importance of nuclear power and, in particular, a new type of accelerator-driven nuclear power. This and other solutions that are based on the use of U239 are called fourth generation nuclear energy.

In the audience sat, among others, Al Gore. Therefore, it is not surprising that concern over increased emissions of carbon dioxide was a common theme through his speech. What was interesting for me who pursues research into global energy systems is that he also pointed out the importance of systems thinking. “What we’re going to have to do at a global scale is create a new system”.

According to Bill Gates, in addition to nuclear power we should invest in wind power, both solar photovoltaic’s and solar thermal power, and CCS – storage of carbon dioxide – but research into battery technology was also presented as extremely important. Clearly, we conduct energy research at the Ångström Laboratory, Uppsala University, which focuses on research problems that Bill Gates thinks is crucial to future of the world.

Bill Gates: “We have to drive full speed and get a miracle in a pretty tight timeline”.

(Read the CNN article)

(Swedish)

Uttalandet “We need global energy miracles” är hämtat från Bill Gates tal vid TED-konferensen i Long Beach, Kalifornien. Den senaste månaden har Bill & Melinda Gates Foundation skänkt 10 miljarder dollar till vaccin för barn i utvecklingsländerna. Nu verkar det som om man är på väg att rikta fokus mot ett nytt område, ”Finding a cheap and clean energy source is more important than creating new vaccines and improving farming techniques”.

I sitt tal markerar han också kärnkraftens betydelse och då framförallt ny typ av acceleratordriven kärnkraft. Denna och andre lösningar som bygger på att man även använder 239-uran kallas för fjärde generationens kärnkraft. I publiken satt bland andra Al Gore och det är därför inte förvånande att det just är oron över ökade utsläpp av koldioxid som var en röd tråd i hans tal. Det intressanta för mig som bedriver forskning inom globala energisystem är det faktum att han också poängterar vikten av systemtänkande: “What we’re going to have to do at a global scale is create a new system,”

Förutom kärnkraft bör vi enligt Bill Gates satsa på vindkraft, solceller, koncentrerad solenergi och CCS – lagring av koldioxid, men batteriforskning lyftes också fram som enormt viktigt. Helt klart bedriver vi energiforskningen vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, som fokuserar sig på frågor som enligt Bill Gates är avgörande för världens framtid.

Bill Gates: “We have to drive full speed and get a miracle in a pretty tight timeline”.

(Läs artikel på CNN)

Posted in: Dagsaktuellt