Sweden’s first Ph.D. in “Technical physics specialising in global energy resources” / Sveriges förste doktor i ”Teknisk fysik med inriktning mot globala energiresurser”

Posted on February 20, 2010

8


Bengt Söderbergh is now a successful Ph.D. in “Technical physics specialising in global energy resources”. It was last autumn that the technical sciences faculty committee at Uppsala University determined the study plan for this new research education discipline. That means that Bengt is the first Ph.D. in this area. The fact that he was the first Ph.D. candidate that would be examined in this new discipline meant that Bengt was subjected to a tough examination that he passed in style. The opponent, Roger Bentley from Reading University, had prepared questions that Bengt could definitely answer but also questions from outside of the core topic of his thesis. The final comment from Roger Bentley was that he was impressed by the thesis when he began his questions and even more impressed after all the exhaustive answers he had received from Bengt.

When the chair of the degree committee began his questioning by saying that “the candidate is very brave man”, tension rose in the hall. To engage in the debate on Europe’s future may seem innocent enough for the uninformed. However, by the submission of this thesis such engagement is no longer a matter of empty words. Now the words have authoritative backing. To take this step is courageous.


Prognosis of future production from the Yamal peninsula


The decisive factor for Europe’s future is future natural gas production from the Yamal peninsula. According to the plans this production will begin at the end of 2011. What Bengt shows in his thesis is that a delay of 5 years, (which is possible), would make it difficult for the EU to increase its natural gas use. At the moment the EU is planning an increase of 70-90%. Everyone is now waiting with some excitement for the reactions from the EU Commission.

You can congratulate Bengt through making a comment.

Bengt Söderbergh är nu en lycklig doktor i ”Teknisk fysik med inriktning mot globala energiresurser”. Det var först i höstas som den teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet fastställde studieplanen för detta nya forskarutbildningsämne och det betyder att Bengt är den förste doktorn i detta ämne. Det faktum att det var den förste dokton som skulle examineras i detta nya ämne gjorde att det blev en tuff disputation som Bengt klarade med galans. Opponent Roger Bentley från Reading University hade förberett frågor som Bengt definitivt borde klara men också frågor som låg utanför avhandlingens kärna. Slutkommentaren från Roger Bentley var att han var imponerad av avhandlingen då han började utfrågningarna och han var ännu mer imponerad efter alla uttömmande svar från Bengt.

Då betygskommittén ordförande började sin frågestund med att säga att ”respondenten är en mycket modig man” steg spänningen i salen. Att gå in i debatten om Europas framtid kan för den oinitierade verka oskyldigt, men genom sin avhandling är det inte längre tomma ord utan nu finns det tyngd bakom orden. Att ta detta steget är modigt.


Prognos av framtida produktion från Yamalhalvön

En avgörande faktor för Europas framtid ar den framtida naturgasproduktionen från Yamalhalvön. Enligt planerna skall produktionen börja i slutet av 2011 och vad Bengt visar i sin avhandling är att en försening med 5 år, vilket kan bli verkligt, medför att det blir svårt för EU att öka sin naturgasanvändning. Just nu planerar man en ökning med 70-90 procent. Alla väntar nu med spänning på reaktionerna från EU-kommissionen.

Ni kan gratulera Bengt med en kommentar.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt