A new reality

Posted on February 26, 2010

5


Around New Year I decided to gather together all my blogs from 2008 and 2009 into a book. When I had collected everything in chronological order it amounted to 265 A4 pages. To progress the work I decided to leave my daily routine and travel to a place where I could concentrate on the book. I chose Sharm El Sheikh in Egypt.

At the moment we are experiencing a hard winter in Sweden so exchanging subzero temperatures for those above zero is quite enjoyable. After the 7-day war in 1967 Israel occupied the Sinai Peninsula and Sharm El Sheik for 12 years. At that time the place was a camping area for Bedouins that used to fish here for some months. Today there are 80,000 tourists here and approximately 40,000 others that are needed to service industry. Normally these people live in Cairo and other cities and work here for some months before travelling home to their families. The reality is that 60% of the tourists are from Russia (48,000) and if we estimate that they stay, on average, for two weeks it means that 1,200,000 Russians visit Sharm El Sheikh every year.

For those of us that remember the Soviet era when Russians were not permitted to leave the USSR as tourists this can seem a little unreal, but the fact remains that Russia earns an enormous income from oil and natural gas and this income has now spread into various classes of society. To be a tourist is a new freedom.

We must now reconsider Russia and realize that this nation is on its way to becoming an economic power and that many Russians now have the desire and the means to travel out into the world. The fact that Russia will probably be self-sufficient in oil and natural gas for the next 50 years means, furthermore, that they will have access to fuel for their aircraft to transport Russians to Sharm El Sheikh for the near future. We have a new reality before us.

There are approximately 100 pages left to review for the book and it will be interesting to see the final result. I hope to have everything finished by April.

(Swedish)
Runt årsskiftet bestämde jag mig för att sammanställa mina bloggar från 2008 och 2009 till en bok. Då jag sammanställde allt i kronologisk ordning blev det 265 A4-sidor. För att komma vidare med arbetet beslutade jag att lämna den dagliga rutinen och åka till en plats där jag kunde koncentrera mig på boken. Valet blev Sharm El Sheikh i Egypten.

Just nu har vi en sträng vinter i Sverige och att byta ut minusgrader mot plusgrader kändes ganska bra. Väl framme fick vi lite fakta om platsen. Efter 7-dagarskriget 1967 ockuperade Israel Sinaihalvön och Sharm El Sheikh under 12 år. Då var platsen lägerplats för beduiner som brukade fiska här under några månader. Idag finns här 80.000 turister och cirka 40.000 som behövs för att serva industrinäringen. Normalt bor man i Kairo och andra städer och ar betar här under någon månad innan man kan åka hem till familjen. Verkligheten är att 60% av turisterna kommer från Ryssland (48.0000) och om vi räknar med att man i genomsnitt stannar två veckor betyder det att 1.200.000 ryssar varje år besöker Sharm El Sheikh.

För oss som minns Sovjettiden då man inte fritt fick lämna landet som turist verkar detta overkligt, men faktum kvarstår att Ryssland har enorma inkomster från olja och naturgas och dessa inkomster sprider sig nu till olika samhällsklasser och att vara turist är en ny frihet.

Vad det gäller Rysland måste vi nu tänka om och inse att Ryssland också är på väg att bli en ekonomisk stormakt och att många i Ryssland nu kan och vill åka ut i världen. Det faktum att man de närmaste 50 åren kommer att vara självförsörjande på olja och naturgas betyder dessuton att man kommer att ha tillgång till bränsle för sina flygplan som kan frakta ryssar till Sharm El Sheikh de närmaste åren. Vi har framför oss en ny verklighet.

Vad det gäller boken är den nu ca 100 sidor kvad att gå igenom och det skall bli intressant att se slutresultatet. Hoppas att allt är klart i April.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt