Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? (3)

Posted on March 18, 2010

4


Seminariet på svenska finns nu att se på SVT Play och det kommer att finnas tillgänglig under ett år.

Del 1, (mitt bidrag 50 minuter in)
http://svtplay.se/v/1929488/befolkningstillvaxt_och_miljopaverkan_del_1

Välkomstord, Gunnar Öquist, Kungliga Vetenskapsakademien
Jan Olof Snihs, Riskkollegiet
Livet som ges och görs, Ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska Kyrkan
Den globala välfärdsekvationen, Professor Kjell Aleklett, Uppsala universitet (50 minuter in)
Vårt dagliga bröd – hur klarar vi det? Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet
Kampen om markresurserna hårdnar, Professor Sten Nilsson, Int. Institute for Applied Systems Analysis

Del 2
http://svtplay.se/v/1929497/befolkningstillvaxt_och_miljopaverkan_del_2

Befolkningsökningen är ett mindre problem än okunnigheten om densamma, Professor Hans Rosling, Karolinska Institutet
I Mellanöstern och Nordafrika har befolkningsökningen gått fort – vad finns att lära? Docent Leif Stenberg, Lunds universitet
Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna, Doktorand Ralph Sundberg, Uppsala universitet

Del 3: debatten och sammanfattning av Bo Ekman

http://svtplay.se/v/1929503/befolkningstillvaxt_och_miljopaverkan_del_3

Posted in: Dagsaktuellt