eBik

Posted on March 23, 2010

0


(English below)

I min blogg diskuterar jag energi ur olika aspekter. Jag brukar hålla familjen utanför bloggen, men då min dotter Kristin tillsammans med sin pojkvän nu ställer upp i en tävling med ett energibidrag, en ny ty av elektrisk cykel, måste jag naturligtvis nämna det i min blogg. Om ni tycker att det verkar intressant kan ni gå till följande hemsida: http://gemensamstyrka.se/ide/ebik

Om projektet: Få fordon har förändrats så lite som cykeln under det senaste århundradet. Medan bilar bytt till elektronisk accelerations, broms och styrsystem och flygtransporten övergått från propellrar till jet motorer har cykeln till största del förblivit ett mekaniskt transportmedel. Enkelheten med detta är en del av dragningskraften i att cykla, men det finns även mycket att vinna på en elektrifiering av cyklar. Främst för att kunna ta över delar av den trafik som i dagsläget utgörs av bilar och bussar.

Vår plan är att bygga en elektrisk så kallad liggcykel med tre hjul och cykla med denna från Lund till södra Frankrike under två månader för att testa designen och framkomligheten med detta fordon. Den låga kroppsställningen hos en liggcykel är aerodynamiskt bättre än den vid användning av en vanlig cykel och trehjuls-designen tillåter cyklisten att trampa även i stillastående läge för att lagra energi i ett batteri.

Cyklisten kommer att trampa igång en liten generator som ger ström till ett batteri som även samlar energi när cyklisten bromsar och rullar i nerförsbacke. Energin som samlas i batteriet kan sedan till exempel användas i tunga uppförsbackar genom att en liten motor driver på bakhjulet.

Tanken är att uppdateringar om hur processen med att bygga cykeln och hur det går under resan kommer finnas tillgängliga på en hemsida där man kan följa äventyret.

In my blog I discuss energy from different aspects. I usually keep the family off the blog, but when my daughter Kristin with her boyfriend now submitted a contribution to a contest with an energy contribution, a new type of electric bicycle, I must of course mention it in my blog. If you think it looks interesting, you can go to the following website: http://gemensamstyrka.se/ide/ebik

About the project: Few vehicles have changed as little in the last century as bicycles. As cars shifted to electronic acceleration, braking and power steering, and air travel moved from propellers to jet engines, the bicycle has remained a largely mechanical device. This simplicity is part of the attraction of cycling, but there is much to be gained from the full electrification of bikes.

Our plan is to build an electric recumbent tricycle and cycle with it from Lund to Southern France over two months to test the design. The low-slung recumbent design is an aerodynamic improvement over the standard bicycle while the tricycle design allows the rider to keep pedalling even when stopped in order to store energy in the battery. The cyclist will pedal a small generator which will power an on-board battery pack. The battery pack will also draw power when braking and cycling downhill to power the small motor at the back wheel.

Throughout the trip, we will provide updates via the Internet as

Posted in: Dagsaktuellt