Peak oil debate on TV on 1 April

Posted on March 24, 2010

2


Three weeks ago it was decided that we will discuss Peak Oil on the TV program “Debate” on Sweden’s TV1 at 9:30 PM on Thursday 25 March. [Now delayed to 1 April.] On Thursdays they debate two topics over a period of 45 minutes. According to the information in the TV program, they will also debate the report by the program “Uppdrag granskning” [“Assignment – review”] on the rape of a 14 year old girl. At lunchtime March 25 they called and told me that it was decided to use the full debating time for the rape. New date is now the first of April.

Others that are invited to the debate on Peak Oil are Marian Radetzki, who is guest professor at the Department of Business Administration and Social Science of Luleå Technical University, and Ulf Svahn, the managing director of the Swedish Petroleum Institute.

In 2001 it was not Ulf Svahn but Tommy Nordin (nicknamed “Tommy Oil”) that was managing director of the Swedish Petroleum Institute (SPI). Marian and I were invited to discuss Peak Oil at a board meeting with SPI. Tommy Nordin did not foresee a shortage of oil. However, you can find an interesting article in the newspaper Dagens Industri [Industry Today] from 16 August 2005 “Analysts: The oil price can increase manyfold”. By then the price had increased to $67 per barrel and they speculated that it might increase to $80 per barrel. According to Klas Eklund, the chief economist at SEB [a Swedish bank] there is a pain threshold: “Exactly where the threshold lies nobody knows. But if we are talking about an oil price of around $150 then it will not be very long before the world economy comes to an halt.” He was completely correct.

Furthermore, one can read: “One of Aleklett’s most angry critics is Tommy Nordin, the managing director for the organization representing the oil industry, The Swedish Petroleum Institute. He asserts that there are large unexplored oil reserves in the world that will secure supply for long into the future.”

Two days later there was a new article, “Severe disagreement between oil experts”. I commented on Tommy Nordin’s unrealistic comments about the future, “It is terrifying that a person in his position can have such a deficient knowledge of oil”. Tommy Nordin answered, “We don’t care about Aleklett. Quite simply, I don’t believe what he says and therefore there is no reason to comment on it.”

Ulf Svahn is a little more careful, but Peak Oil is still not within sight for SPI.

Nine years after the first debate on Peak Oil it is finally time for TV to take up the debate. If you do not have the opportunity to see it broadcast then there is the possibility to see it later at “SVT Play”. I would be grateful if you could spread this information.

(Swedish)

Sedan tre veckor tillbaka är det bestämt att vi skall diskutera Peak Oil i programmet Debatt, SVT 1, klockan 21:30 torsdagen den 25 mars. På torsdagar brukar man under 45 minuter debattera två ämnen och enligt information i TV-tablån skall man också debattera Uppdrag gransknings reportage om våldtäkten på en 14-årig flicka.Vid lunchtid den 25 mars ringde man och berättade att man bestämt sig för att använda hela debattiden till våldtäkten. Nytt datum är nu den första April.

Andra som är in bjudna till debatten om Peak Oil är Marian Radetzki , som är gästprofessor vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap (IES), och Ulf Svahn, VD för Svenska Petroleum Institut.

Det var 2001 som Marian Radetzki och jag debatterade Peak Oil för första gången, först på debattsidan Brännpunkt, Svenska Dagbladet, och sedan öga mot öga i flera debatter. Då citerade han Världsbanken, IEA, EIA, EU, med flera som alla ansåg att priset på olja skulle vara $20 per fat år 2010 och om ”Aleklett skulle ha rätt om Peak Oil då skull dessa prestigefulla aktörer förestått ett mycket högre pris”. Nu har vi ett pris som är fyra gånger högre, $80 per fat.

Då 2001 var det inte Ulf Svahn utan Tommy Nordin, med smeknamnet ”Tommy olja”, som var VD för Petroleuminstitutet (SPI). Marian och Jag blev inbjudna att diskutera Peak Oil på ett styrelsemöte med SPI. Tommy Nordin såg ingen brist på olja och en intressant artikel kan man hitta i Dagens industri från 2005-08-16 ”Analytiker: Oljepriset kan mångdubblas”. Då hade priset ökat till $67 per fat och man spekulerade om att det kanske skulle öka till $80 per fat och enligt Klas Eklund, chefsekonom på SEB finns det en smärtgräns: ”Exakt var den gränsen går i dag vet ingen. Men om vi talar om ett oljepris på runt 150 dollar då tar det inte lång tid innan världsekonomin tvärnitar”. Han fick helt rätt.

Vidare kan vi läsa: ”En av Alekletts argaste kritiker är Tommy Nordin, vd för branschorganisationen Svenska Petroleuminstitutet. Han hävdar att det finns stora outforskade oljetillgångar i världen som tryggar tillgången för lång tid framöver.” (Artikeln i Dagens Industri).

Två dagar senare finns det en ny artikel: ” Oljeexperter i storbråk”. Jag kommenterar Tommy Nordins orealistiska kommentarer om framtiden: “Det är skrämmande att en person i den positionen har så bristfälliga kunskaper om olja.” och Tommy Nordin svarar: “Vi bryr oss inte om Aleklett, jag tror helt enkelt inte på vad han säger och därför finns det ingen anledning att kommentera det”.

Ulf Svahn är lite försiktigare, men Peak Oil finns fortfarande inte inom synhåll för SPI.

Nu nio år efter den första debatten om Peak Oil är det äntligen dags för TV att ta upp debatten. Om du inte har möjlighet att se den direkt finns det möjligheter att se den senare på SVT Play. Tacksam om ni sprider informationen.

Posted in: Dagsaktuellt