Chinese Geely buys Swedish Volvo / Kinesiska Geely köper svenska Volvo

Posted on March 29, 2010

1


According to an old advertising slogan, “Volvo retains its value”. One year ago it became known that Ford wanted to sell Volvo and, since then, the value of Volvo has been a topic of discussion. When Ford bought Volvo Cars in 1999 (production of trucks, busses and other heavy vehicles remained in a separate company) they paid 50 billion crowns (SEK) and it was the largest corporate takeover that had ever occurred in Sweden. It is clear that the value of Volvo has decreased and the price tag that the Chinese company Geely ultimately accepted is said to be 13 billion crowns. If one considers inflation during the previous 11 years then one can see that Ford is disposing of Volvo at a sale price. Sometimes one can find real bargains when buying items on sale, but quite often the bargain is subsequently left in the wardrobe. We hope that Volvo will be a bargain that is cherished by the Chinese.

During the years when the American automobile giants Ford and GM owned the Swedish marques Volvo and SAAB there were many who said that this guaranteed sales in the USA which was, at that time, the world’s largest market for cars. Now that the Chinese are buying Volvo the same argument is used. We will see what happens, but it is clear that sales of cars in China will increase overall.

When I was invited to China 25 years ago there were very few cars on Beijing’s streets and those were mostly taxis. The Chinese related with pride that they had just bought 200 new Volvo cars to be used as taxis. At that time I was fascinated by the fantastic stream of bicycles on the streets and the things that could be freighted by bicycles of all types. The idea that China would buy Volvo was not then even on the horizon. What purchases will China make in 25 years from today? Over the horizon is the reality that the number of people taking the step from being poor to having great purchasing power is enormously many. If it is only one percent per year then it is, nevertheless, more people than Sweden’s entire population that, every year, take the step into wealth. The question is what will remain for us in Europe and the USA. Do we have anything to offer that China cannot make or produce? Already today the largest export from the USA to China is recycled paper and scrap.

(Swedish)

Enligt en gamma reklamslogan skall ”Volvos värde vara” och sedan det för ett år sedan blev känt att Ford ville sälja Volvo har diskussionerna gällt just värdet på Volvo. Då Ford 1999 köpte Volvo personvagnar (produktion av lastbilar, bussar och andra tunga fordon blev kvar i ett eget bolag) betalade man 50 miljarder kronor och det var då den största företagsaffär som någonsin gjorts i Sverige. Det är helt klart att värdet på Volvo minskat och prislappen som kinesiska Geely till slut sa ja till lär vara 13 miljarder kronor. Tar man hänsyn till inflationen under 11 år förstår man att Ford just nu håller på med utförsäljningsrealisation. Ibland kan man göra fynd då man handlar på rea, men ganska ofta hamnar reafyndet i garderoben. Vi hoppas att det skall bli ett fynd som skall vårdas av kineserna.

Under åren då de amerikanska biljättarna Ford och GM ägde de svenska bilmärkena Volvo och SAAB var det många som menade att detta garanterade försäljning i USA då världens största marknad. Nu används samma argument då Kina köper Volvo och vi får se vad som händer, men det är helt klart att bilförsäljningen i Kina kommer att öka.

Då jag för 25 år sedan var inbjuden till Kina fanns det väldigt få bilar på Beijings gator, det var framförallt Taxibilar och man berättade med stolthet att man just köpt 200 nya Volvo bilar som skulle användas som taxi. Då var jag fascinerad över den fantastiska strömmen av cyklar som fanns på gatorna och vad man kunde frakta på cyklar av alla de former. Tanken att Kina skulle köpa Volvo fanns inte ens bortom horisonten. Vilka affärer gör Kina om 25 år? Bortom horisonten finns verkligheten att antalet personer som tar steget från att vara fattiga till att bli mycket köpstarka är enormt många. Om det bara blir en procent om året är det ändå fler än hela Sveriges befolkning som varje år tar steget in i välfärden. Frågan är vad som blir kvar för oss i Europa och USA. Har vi något att erbjuda som Kina inte kan göra eller producera. Redan idag är den största exportvaran från USA till Kina returpapper och skrot.

Posted in: Dagsaktuellt