Carbon dioxide-free electricity – Sweden’s future export / Koldioxidfri el – Sveriges framtida exportvara.

Posted on April 7, 2010

23


(Swedish below)

Most people should already know that Iceland as a nation has lived beyond its means. To cope they have been forced to borrow money and they are, among other things, £3.48 billion (US$4.9 billion) in debt to the United Kingdom and Holland. The question is how Iceland can repay its debt. One week ago the population refused to agree to that all Icelanders would bear a personal debt of approximately SEK100,000 [~US$14,000]. Now a new suggestion has arisen – namely that Iceland should pay with green electricity. They would expand exploitation of their natural resources and build a cable from Iceland to Scotland. The interesting thing is that, in this way, kiloWatthours will be treated as money. (UK Treasury lukewarm on plan for Iceland to pay debt in energy).

Electricity production has always been Sweden’s strong side. Like Iceland, we have carbon dioxide-free electricity production. The government and the opposition are planning for a massive expansion of wind energy and, together with increased energy efficiency, this can lead to a surplus of electricity production. There are different opinions on what we should do with this surplus. The Environment Party wants, for example, to use this surplus to allow closure of existing nuclear power generation while those within industry discuss the building of new nuclear power plants as the old ones are phased out.

It is time for Sweden to regard exportation of carbon dioxide-free electricity as a national resource. Norway’s largest source of income is sales of energy in the form of carbon dioxide-producing oil and natural gas. The odd thing is that this production can continue without Norway paying any penalty taxes. It is time for Sweden to invest in exportation of carbon dioxide-free electricity to a Europe that is currently dependent on emissions-intensive forms of electricity production.

Koldioxidfri el – Sveriges framtida exportvara.

Det är dags för Sverige att betrakta export av koldioxid fri el som en nationell tillgång. Att sälja energi i form av koldioxidproducerande olja och naturgas är Norges stora inkomstkälla. Det konstiga är att denna produktion kan forstsätta utan att Norge får betala någon straffskatt. Det är dags för Sverige att satsa på koldioxidfri elexport till det koldioxidtyngda Europa.

Att Island som land levt över sina tillgångar bör de flesta känna till och för att klara sig tvingades man låna pengar och man är bland andra skyldiga Storbritannien och Holland £3.48 miljarder (37,3 miljarder kronor eller 4,9 miljarder dollar). Frågan är hur Island skall betala tillbaka sin skuld. För en månad sedan vägrade befolkningen att godkänna att alla islänningar skulle ta på sig en personlig skuld på ca 100000 kronor. Nu har ett nytt förslag kommit upp, nämligen att Island skall betala med grön el. Man skall bygga ut naturresurserna och bygga en kabel från Island till Scottland. Det intressanta är att man på så sätt kommer att behandla kilowattimmar som pengar (UK Treasury lukewarm on plan for Iceland to pay debt in energy).

Elproduktion har alltid varit Sveriges starka sida. Vi har liksom Island en koldioxidfri elproduktion. Regeringen och oppositionen planerar för massiv vindkraftutbyggnad och tillsammans med energieffektivisering kan det leda till ett överskott i elproduktionen. Vad vi skall göra med detta överskott råder det delade meningar. Miljöpartiet vill t..ex. använda detta överskott som motivering till att stänga befintlig kärnkraft, medan man inom industrin diskuterar att bygga nya kärnkraftverk då de gamla fasas ut.

Det är dags för Sverige att betrakta export av koldioxid fri el som en nationell tillgång. Att sälja energi i form av koldioxidproducerande olja och naturgas är Norges stora inkomstkälla. Det konstiga är att denna produktion kan forstsätta utan att Norge får betala någon straffskatt. Det är dags för Sverige att satsa på koldioxidfri elexport till det koldioxidtyngda Europa.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt