The aviation crisis and future forms of transport / Flygkrisen och framtida transporter

Posted on April 20, 2010

2


A common question at the moment is, “Do you know someone who is affected by the ash from the Eyjafjallajökull volcano? For me the answer is yes since I now should have been in Barcelona to participate in a large European energy conference. We should have flown out Monday and for a long time it looked as though the direct flight from Stockholm would take off but it was not to be. After a long wait I arrived at the travel agent and today’s flight to Barcelona was completely full. The possibility existed to fly to Helsinki and, from there, to fly to Barcelona and so I booked that trip. However, to my disappointment, today’s flights were also cancelled and now there is no point in going.

This give me reason to discuss how we Swedes usually travel. For every 100 kilometers travelled by Swedes on average cars are used for 82 km, busses for 9 km, trains for 7 km and we fly 2 km. There are political forces that wish to close down aviation in southern Sweden and this can, at a maximum, change our travel statistics by one percent. At the moment we can see what the consequences are for society if a rapid change occurs. Most political parties have a doubling of train travel on their agenda in some form or other. Let’s assume that the 7 % increase that this would mean for train travel’s share of all transport is subtracted out of car use. The fact remains that we would still be completely dependent on the car.

For the car industry that we are currently attempting to rescue this is, naturally, good news – there will be a stable customer base in the future. This does not mean that we will use cars as large as those today. A small electric car would be perfect for most people. Hybrids and other alternatives will also be needed and even if we have passed Peak Oil then oil production will not stop but, rather, decline slowly.

Aviation will have the greatest problems and we can see now how dependent we are on air travel. For particular trips there is no alternative. A large problem is that all the airports around the world must have identical fuel to insure that all the different forms of aircraft engines can work. We can introduce alternative fuels for a limited number of cars but it is very difficult to do this for a limited number of aircraft.

Now that Volvo is free of its chains to Ford they can, apparently, speak openly about Peak Oil. Volvo’s head of planning Lex Kerssemarkers has, this week, spoken in Perth and said, ”We all know that oil is running out. We need to find alternative solutions and though we are aware of the alternatives – LPG, CNG, ethanol, electric and so on – we have to introduce these to the market. If we don’t do it now, we won’t be ready in five years when oil may be prohibitively expensive.” Maybe someone at Volvo was listening when they invited me to give a presentation on Peak Oil.

Back to the conference in Barcelona. Now they have sent out a message that they have halved the duration of the conference since too many have reported that they cannot come. This is terribly sad for all those that have spent one year organizing the event and for all those that planned presentations, meetings etc. The question is whether we will now prioritise video-conferences in future.

(Swedish)

En vanlig fråga just nu är: Känner du någon som är drabbad av askan från vulkanen Eyjafjallajökull? Svaret blir ja eftersom jag själv just nu skulle varit i Barcelona för att delta i en stor europeisk energikonferens. Vi skulle ha flugit iväg i går och länge såg det ut som om direktflyget från Stockholm skulle lyfta, men så blev det inte. Efter lång väntan kom jag fram till resebyrån och dagens flyg till Barcelona var helt fullt. Det fanns en möjlighet att flyga till Helsingfors för att flya därifrån till Barcelona och jag bokade in resan. Till min besvikelse blev dagens flygningar också inställda och nu blir det ingen mening att åka.

Detta ger mig anledning att diskuterar hur vi svenskar brukar resa. Om vi förflyttar oss 100 kilometer så använder vi i medeltal bilen för 82 km, vi åker buss i 9 km och tåg i 7 km och vi flyger i 2 km. Det finns politiska krafter för att vi skall stänga ner flyget i södra Sverige och det kan på sin höjd förändra resvanorna med en procent. Vi ser nu vilka samhällskonsekvenser det skulle få om det blev en snabb omställning. Fördubbla tågtrafiken finns med på de flesta partiers agenda i någon form. Låt oss anta att de 7 procent som detta medför tar bort motsvarnade vad det gäller bilåkning. Faktum kvarstår att vi skulle vara helt beroende av bilen.

För den bilindustri som vi försöker rädda är det naturligtvis bra, det finns en stabil kundkrets även i framtiden. Det betyder inte att vi skall använda lika stora bilar som nu. En liten elbil skulle vara perfekt för de flesta. Hybrid och andra alternativ kommer också att behövas och även om vi nu har Peak Oil så tar ju produktionen int slut utan den minskar så sakta.

Flyget kommer att få de största problemen och vi ser nu hur beroende vi är av flyg. För vissa resor finns det inget alternativ. Ett stort problem är att alla flygplatser runt om i världen måste ha identiskt lika bränsle för att garantera att de olika flygmotorerna skall fungera. Vi kan introducera alternativa bränslen för en begränsad mängd bilar, men det är mycket svårt att göra det för en begränsad mängd flygplan.

Nu när Volvo är befriade från oket av Ford kan man tydligen prata om Peak Oil. Volvos planeringschef Lex Kerssemarkers har i veckan uttalat sig i Perth och han sa: ”We all know that oil is running out. We need to find alternative solutions and though we are aware of the alternatives – LPG, CNG, ethanol, electric and so on – we have to introduce these to the market. If we don’t do it now, we won’t be ready in five years when oil may be prohibitively expensive.” Kanske var det någon som lyssnade då jag var inbjuden att hålla föredrag om Peak Oil.

Tillbaka till konferensen i Barcelona. Nu meddelar man att man halverar tiden för konferensen eftersom allt för många tvingats lämna återbud. Fantastiskt tråkigt för alla de som under ett år planerat konferensen och för alla andra som planerat föredrag, möten mm. Frågan är om vi nu kommer att prioritera vidiokonferenser i framtiden.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt