Hälsinglands framtidsvecka 2

Posted on April 28, 2010

1


Söderhamn är en stad längs Norrlandskustens södra del och det var år 1620 som Gustaf II Adolf grundade staden. Liksom så många andra trähusstäder längs kusten har man drabbats av flera storbränder och den största var år 1876. Men redan 1860 hade man en stor brand och det var efter den branden som det magnifika rådhuset byggdes. Efter branden 1876 var det bara murarna som stod kvar, men ur askan reste sig ett magnifikt återuppbyggt rådhus. I Söderhamns kommun bor det ca 25700 och 10300 bor i staden Söderhamn. Seminariet hölls på Stadshotellet och innan jag tog tåget tillbaka till Uppsala fick jag möjlighet att promenera över det kullerstentäckta rådhustorget mot stadens centrum med gågata. Under seminariet diskuterad vi bl. a. tillväxt och konsumtion. Då man diskuterar framtidens minskade fossila reserver är det vanligt att någon föreslår att vi måste minska vår konsumtion, de tankar framfördes även nu.


Söderhamns rådhus

I början av gågatan fanns en stor skylt som markerade att Securitas hade sitt kontor där. För övrigt fanns det längs gågatan restauranger, caféer och pubbar, bibliotek, och naturligtvis den uppsättning av affärer som man förväntar sig i en stad av Söderhamns storlek; Gallerian Furan med att antal affärer, KappAhl, Dressman, Fanny Womens Wear, Synsam, Frinnes Blommor, ICA, Expert, Blåklinten, Systembolaget, JC, Second Hand, Folkpartiet, Interflora, herr och damfrisörer, med flera. Längst ner på gatan låg begravningsbyrån Fonus och på andra sidan kunde man konstatera att Guldpresenter hade stängt dörrarna och tömt sin affärslokal. Man var drabbade av det faktum att invånarna i Söderhamn hade minskat sin konsumtion.


Jessica Cederberg Wodmar och Martin Hedberg

Nu till seminariet Hotbilder – Motbilder. Först ut var Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert, som för de flesta är ett bekant ansikte då han varit TV-meteorolog. Klimat i förändring var titeln på hans föredrag och han började sitt föredrag med att berätta lite om vulkanutbrottet på Island, något vi inte kunde göra något åt, men som trots sina askmoln inte kommer att påverka vårt klimat. Som inledning diskuterade han också skillnaden mellan fakta, övertygelse och åsikt, och menade att det är framförallt viktigt att tänka på detta då man diskuterar klimatet. Han gick igenom temperaturförändringar de senaste 420.000 åren och man såg ett mycket systematiskt mönster. Just nu är vi inne i en cykel där det är varmt, men det har varit varmare. Havsnivån har också varierar under tusentals år och i slutet av förra istiden var den 120 meter lägre än idag, under perioden har den förändrats snabbt, men de senaste 7000 åren har den varit ganska stabil. Här i Sverige har landmassorna som var nedtryckta av isen rört sig uppåt och det kan uppfattas som att havsytan sjunker, men så har det inte varit. Slutkommentaren är att vi kan ha stora förändringar utan att vi människor har påverkat klimatet.

Han fortsatte med en genomgång om hur klimatsystemet fungerade, hur koldioxid cirkulerar, vad som bromsar upp klimatförändringar, vilka återkopplingar som det finns, en genomgång som var mycket undervisande. Eftersom vi inte vet hur framtiden ser ut bör vi förbereda oss och som exempel diskuterade han sårbarhetsutredningen. Men han konstaterade också att utredningen inte tagit hänsyn till at det finns begränsningar i energireserver. Martin och jag har tidigare varit inbjudna samtidigt till seminarier och min bedömning är att han har tagit fasta på den forskning som vi gör. Han fortsatte med att diskutera några andra utredningar och avslutade med att förklara hur växthuseffekten fungerar och hur koldioxid binds i haven. Låt oss konstatera att det var en skicklig lärare som vi hörde, men det fanns ingen egen forskning, inga ställningstagande, utan bara en bra föreläsning för att öka våra kunskaper om klimat.

Sedan var det min tur och allt det som inte fanns i Martins föredrag det fann i mitt föredrag. Med utgångspunkt från den globala välfärdsekvationen, som jag för första gången presenterade på Brännpunkt den 15 november, berättade jag om vår forskning. Det var om global jordbruksproduktion i förhållande till världens befolknings behov av mat och transportsektorns behov av drivmedel. Det blev en genomgång av Peak Oil och vår artikel ”The Peak of the Oil Age”. Det blev en genomgång av IPCC: scenarier i jämförelse med de forskningsresultat som vi har vad det gäller framtida produktion av olja, naturgas och kol. För att förstå de problem som vi står inför diskuterade jag också energins betydelse för ekonomisk tillväxt. Till sist konstaterade jag att allt för många har allt för lite energi att dela på.

Näst på tur var Jessica Cederberg Wodmar, som tillsammans med den kände TV- meteorologen skrivit boken Klimatkoden. Hon har under 20 år arbetat med klimatfrågan lokalt i Stockholm stad, på Naturvårdsverket och nu på en PR-byrå, som hon själv uttryckte det: ”Jag har kommunicerat klimat”. Den röda tråden i föredraget var 10 klimattrender och föredraget var på sitt sätt ett stort försvarstal för IPCC, funderingar över klimatfrågans betydelse i höstens val och en reklamkampanj för boten Klimatkoden. Hennes förklaring till haveriet i klimatförhandlingarna i Köpenhamn var brist på förtroende och att man nu måste bygga upp ett nytt förtroende inför höstens möte i Mexiko. Vad det gäller framtiden är det mycket tyngre parametrar än förtroende som är avgörande. På nytt saknade jag ställningstaganden i väsentliga frågor underbygg på verklighetens fakta. Jessica är säkert en skicklig kommunikatör, men jag uppfattade inget speciellt klimatbudskap som hon ville kommunicera.

Moderator för seminariet var Jan Forsmark som också representerade ”Omställning Sverige”. ”Transition Towns” är en rörelse som sprider sig från England och deras drivkraft har varit Peak Oil. Omställning Sverige är rörelsens svenska gren. Jan berättade om det omställningen som man bedriver i Svartådalen i Sala kommun. Fastän man är få i förhållande till Sveriges befolkning tycker jag att det är en mycket viktig rörelse då det i framtiden blir allt viktigare att vi anpassa vårt samhälle till det lokala planet. Man kan säga att Transition Towns är ”spinn of” till Peak Oil rörelsen. Sunne ligger nära Uppsala ochjag skall nog besöka dem i Sunne.

Jag vill avsluta med att tacka arrangörerna för inbjudan att vara med och självfallet vill jag önska lycka till med det omställningsarbete som man bedriver i Hälsingland.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt